Przeczytaj tekst uzupełnij luki 51 56 wyrazami a-i

Pobierz

Uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4, zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj tekst.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. Pocztówka….pocztowka_II_kl_26.05.pdf.. Przeczytaj tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójnePrzeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Jeśli masz drukarkę wydrukuj załączony tekst i wklej do zeszytu, jeśli nie masz drukarki przepisz tekst do zeszytu.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. 2011-09-18 15:50:51; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Narysuj w zeszycie tabelę i spróbuj uzupełnić ją wyrazami z ramki wraz z rodzajnikami!. I like fashion .Ex 15 - Popatrz na pocztówkę i przeczytaj uzupełniając luki wyrazami z ramki.. (różany, palce) Jutrzenka (gromy, władny) Zeus (prędki, nogi) Achilles (pawi, oko) stawy (blady, błękitny) fale Przeczytaj podany tekst.. Uwaga!. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

!Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1-5) wyrazami z ramki.

5.2.Ex 4 - przeczytaj wywiad, w luki wstaw odpowiednie pytania, następnie wysłuchaj CD 2.35 2.35.mp3.. Reforma 2019Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki.. Ex 3 - posłuchaj wypowiedzi i dopasuj do nich odpowiednie zawody CD2.36 2.36.mp3.. Zwróć uwagę na pisownię.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 9.1-9.3 w e-mailu do Betty zgodnie z treścią tekstów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortogra˘ czna wpisywanych wyrazów.. It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy.. 2012-06-13 14:48:16; Dopasuj pytanie do odpowiedzi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Przeczytaj proszę słowa w zielonej ramce.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Der _____ bringt _____ aus Schokolade.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Uzupełnij każdą lukę (1.1 - 1.4), przekształcając jeden z wyrazów z˙ramki w taki sposób, by powstał spójny i logiczny tekst.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij luki 1-4 wyrazami z ramki.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .6 Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. 2013-02-10 12:59:08; Przeczytaj poniższy dialog.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2012-06-13 14:48:16 Angielski - uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie ?. 2011-09-19 17:54:061 Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej odpowiedzi.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortogra czna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. In 2011, Japan experienced a huge earthquake,1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 1-5. używając .Przeczytaj tekst.Wybierz odpowiedzi A,B lub C, aby poprawnie uzupelnic luki(1-4).. Question from @ania20330 - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. The main character/ 4 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź (A, B albo C), tak aby uzupełnić luki (1-5).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk..

Uzupełnij luki (5.1-5.5) wyrazami (A-G).

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. (1) _____ exciting!Utwórz epitety złożone od wyrazów podanych w nawiasie.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Ex 5 - Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki w zdaniach CD2.37 2.37.mp3 Znajdź ich rodzajniki, a następnie przyporządkuj do odpowiedniej kategorii.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 5He / She is thirteen.Lily, Grace and Saskia 6are / they my sisters.Nasz temat znajduje się w podręcznik na stronie 51, zadanie 18.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.6 Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania 10.1.-10.5. zgodnie z treścią tekstu.. (4 pkt) Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Niemiecki 3 klasa gimnazjum prosze o pomoc!.

98 - uzupełnij definicje wyrazami z ramki.

Przeczytaj tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dwa zostały podane dodatkowo.. Uzupełnij każdą lukę (1.1 - 1.4), przekształcając jeden z wyrazów z˘ramki w taki sposób, by powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-05-26 19:50:33 Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie , używając czasu past simple lub past continuous.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (7.1.-7.6.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Zeszyt ćwiczeń p.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (4 pkt) Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Następnie wpisz w tabelę właściwe przykłady wyrazów z danej kategorii słowotwórczej.Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt