Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto cztery zdania the keret house

Pobierz

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Cool Clear WaterPrzeczytaj poniższy list, z którego usunięto cztery zdania.Uzupełnij w tekście luki (1-4)podanymi zdaniami (A-E) tak, aby był on spójny i logiczny.Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Strona 10 z 18 OJAP-100 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jedno zdanie zostało .DAM JAN .. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

(4 pkt) Przeczytaj poniższy tekst, z którego usu-nięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi.. Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Nowa Era Rozwiązanie zadania: zad.. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.. Wstaw pytania oznaczone literami A-E w luki 1-4 tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

wpisz w luki 4.1-4.4 litery , którymi oznaczono brakujace zdania [ A-E] ,tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. When I first met Sherlock, my new flatmate, he told me my life story.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Question from @Dolinkacolinka - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 1 strona 51.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.. Z góry dzieki ;) Daje naj :).. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki COCO, THE HEROTemat: zakupy i usługi Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. THE KERET HOUSE AnswerPrzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 5 które również jest na zdjęciu.. W każde z miejsce (1-5) wstaw literę (A-E) oznaczającą brakujące zdanie.. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono .Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. pokaż wskazówkę ».POMOCY.. DAM NAJ.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki (1-4) w tekście zdaniami podanymi poniżej (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.. Uwaga!. Dopasuj do każdej luki (1-4) literę, którą oznaczono braku… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Jedno zdanie .Zadanie 8.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.zad.1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uwaga!. Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. C.Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zdjęcie tego zadania dodaję w załączniku prosiłabym też o rozwiązanie zad.. Uwaga!. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W każdą lukę wpisz literę, którą oznaczone jest .Zadanie 7.. Do luk (4.1-4.4) dobierz litery którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. UWAGA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt