Obliczanie szerokości geograficznej na podstawie górowania słońca

Pobierz

Podstawy astronomii w geografii 5 b) Zakreskuj ukośnymi liniami:-na rysunku nr 1. obszar występowania nocy,-na rysunku nr 2. obszar występowania nocy polarnej.Zadanie 33.Obliczanie Wysokości Górowania Słońca Nad Horyzontem Obliczanie Szerokości Geograficznej.. )IV Liceum Ogólnokształcące im.. "widzącego górowanie Słońca po południowej stronie sfery niebieskiej" => obserwator jest na półkuli północnej I dla tej półkuli na dzień przesilenia letniego mamy wzór: h = 90° - q + 23°27' gdzie: q = szerokość geograficzna h - wysokość Słońca (kąt padania promieni słonecznych) h = 90° - q + 23°27' q = 90° + 23°27' - h q = 60° Odpowiedź: Obserwator znajduje się na szerokości geograficznej 60°N.Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której w dniu przesilenia letniego Słońce góruje po południowej stronie nieba na wysokości 75 st. 27 min.. + −.Obliczanie kąta padania promieni słonecznych wysokość górowania Słońca na różnych szerokościach geograficznych , obliczanie szerokości geograficznej na podstawie kata padania promieniObliczanie szerokości geograficznej na podstawie wysokości Słońca nad horyzontem dla półkuli północnej i południowej w dniach przesileń i równonocy: • Dla półkuli północnej (dla obszarów położonych między 23°27' a 66°33' szerokości geograficznej północnej) :W tym zadaniu linie szerokości geograficznej przebiegają co 0°20′, a długości geograficznej co 0°10′..

Obliczamy różnicę w szerokości geograficznej pomiędzy tymi równoleżnikami 4.

Dla uporzadkowania czasu na świecie wprowadzono czas.. Wiemy to - na podstawie ilości linii pomiędzy pełnymi stopniami kątowymi.. Zobaczmy to na zadaniach.Wyznaczanie szerokości geograficznej na podstawie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń.górowania Słońca maleje też o 1°.. Skoro jedna wysokość wynosi 90° to druga musi być mniejsza, o tą właśnie różnicę czyli 90° - 13°27' h= 90° 23°27'NWysokość Słońca w czasie górowania na równiku wynosi 90°.. Ustalamy kierunki świata.. = 90 - 80 = 10 Miasto leży na szer. geo 10 stopni N lub SZadania na obliczanie wysokości słońca 15 stopni długości geograficznej = 1 godzina różnicy czasu 1 stopień długości geograficznej = 4 minuty różnicy czasu 1.. "Obliczanie szerokości geograficznej na podstawie wysokości górowania Słońca", plik: -obliczanie-szerokosci-geograficznej-na-podstawie-wysokosci-gorowania-slonca.doc (application/msword) Oblicza geografii ZRh = 90 - [- 23,5 -(-34 )] h = 90 - [-23,5 +34] h = 90 -10,5 h = 79,5 Obliczanie szerokości geograficznej: Na jakiej szer. geograficznej leży miasto, w którym w dniu 23 IX Słońce góruje na wysokości 80 stopni ?. 22.12 - lato, na szerokości geograficznej (ф) np. 100 S - zima na półkuli N. Nasz punkt znajduje się tym razem między Równikiem a Zwrotnikiem Koziorożca, na szerokości geograficznej 100 S, gdzie zaczyna się lato.współcześnie metod wyznaczania szerokości geograficznej na morzu..

"Obliczanie szerokości geograficznej na podstawie wysokości górowania Słońca"Położenie słońca - kalkulator.

Na biegunach wysokość Słońca nad horyzontem wynosi tego dnia 0°.Oblicz współrzędne geograficzne miejsca X położonego na półkuli północnej, w którym 21 marca górowanie Słońca następuje o 8 minut wcześniej niż w Tarnowie (50°N, 21°E), a wysokość Słońca w momencie górowania jest o 3° niższa niż w Tarnowie.Nasz punkt znajduje się na szerokości geograficznej 100 S. Ćwiczenie 4/3.. Obliczanie szerokości w momencie górowania Słońca stosuje się niezależnie od położenia statku na Ziemi.. Obowiązuje on w strefach 15 stopniowych, ktorym zostały nadane nazwy.2) Oblicz wysokość górowania słońca w dniach: 21III, 23 IX, 22 IV, 22 XII.. Kula Ziemska oświetlona jest równomiernie, lecz wysokość Słońca nad horyzontem zależy od szerokości geograficznej: maleje ona wraz odległością od równika.. Stosuje się do tego trzy wzory: h = 90°- φ (równonoc wiosenna i jesienna) h= 90° - φ + 23°26' (przesilenie letnie) h= 90° - φ - 23°26' (przesilenie zimowe) h - wysokość górowania Słońca.. Jeżeli mamy podane, że punkt znajduje się na półkuli północnej - korzystamy z wzorów na półkulę północną .W momentach równonocy łatwo obliczyć wysokość górowania Słońca na każdej szerokości geograficznej..

Wystarczy od 90° odjąć wartość szerokości geograficznej.

Moment dołowania Słońca wykorzystuje się w dużych szerokościach (cp > 70°).. Jeśli i Fi i Deklinacja są na półkuli północnej, deklinację dodajemy.. Uzyskaną różnicę (5 godzin i 2 minuty) zamieniamy na minuty: 5 * 60 = 300min.. W ciągu 4 minut Ziemia obróci się o 1stopień Zapamiętajmy: 1h = 15 0 10 = 4' Czas słoneczny (miejscowy) to czas określony na podstawie górowania Słońca nad lokalnym południkiem, czyli mówiąc potocznie, godzina 12 czasu słonecznego jest wtedy, gdy Słońceh (słońca)= 90 (stopni)- Fi - (+) Deklinacja.. Metoda przykulminacyjna jest stosowana wszędzie.. Jeżeli któreś z nich jest na innej półkuli, odejmujemy.. 300 + 2 = 302 minuty Teraz minuty (302) zamieniamy na stopnie długości geograficznej.. x - różnica szerokości geograficznej między miejscem gdzie słońce góruje a miejscem, dla którego obliczamy wysokość (bierzemy pod uwagę wartość bezwzględną z tej różnicy!. Zanim rozpoczniemy rozwiązywanie zadania, zapoznajmy się ze wzorami na obliczanie wysokości Słońca.. Uzupenij zdania.. Czy deklinację dodajemy, czy odejmujemy, zależy od występowania na kuli ziemskiej.. Wyliczona różnica szerokości geograficznej jest również różnicą w wysokości górowania Słońca na tych równoleżnikach.. 2011 12 20 23:22:56 wszytskie wzory na obliczanie pola 2011 06 13 17:33:53 jakie są wzory na obliczanie wysokości figur ?.

oblicza się to ze wzoru h = 90° - x. h - wysokość słońca nad horyzontem.

Uzyskany wynik to poszukiwana wysokość Słońca w południe nad horyzontem.3.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 03.. Różnica między godziną 12:00 a 17:02 wynosi 5 godzin i 2 minuty.. Kąt jest wysoki, a więc obserwator musi znajdować się gdzieś w okolicy punktu, nad którym Słońce świeci pionowo (Słońce tego dnia świeci pionowo nad zwrotnikiem koziorożca - a więc szukany punkt musi znajdować się w niedalekiej odległości od tego zwrotnika).Obliczanie wysokości górowania słońca nad horyzontem Wysokość górowania słońca możemy obliczyć dla dni: 21 marca, 22 czerwca, 23 września i 22 grudnia.. Przykłady:Jeden czas mamy podany (17:02 Warszawa), a drugiego łatwo się domyślić (słońce góruje czyli godzina 12:00).. Wszystko obliczamy ze wzorów, które podaje w załączniku.. Zależność tą można wyrazić następującym wzorem: h=90°-x gdzie: h - wysokość górowania Słońca x - różnica szerokości geograficznej między równoleżnikiem nad którym Słońce góruje w zenicie, a miejscem, dla którego wykonujemy obliczenia.Obliczam go dla pierwszych dni każdej z pór roku.. W związku z tym, aby obliczyć wysokość górowania Słońca od 90 stopni musimy odjąć różnicę szerokości geograficznej pomiędzy równoleżnikiem, na którym Słońce góruje w zenicie, a równoleżnikiem, dla którego obliczamy wysokość górowania Słońca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt