Przebieg ewolucji człowieka prezentacja

Pobierz

Prowadzący: Danuta Śmiechowska - nauczyciel biologii Temat: Usystematyzowanie wiadomości z działu "Ewolucja życia" Hasło programowe: Ewolucja życia Zakres treści: Dowody ewolucji i jej mechanizmy, przebieg ewolucji człowieka Typ lekcji: utrwalająca Cel ogólny: - usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z .Plik przebieg ewolucji człowieka biologia.pdf na koncie użytkownika melissamarlys1121 • Data dodania: 21 lis 2018.. Jego rozwój trwa do dziś.. Mamy również cechyPochodzenie i ewolucja człowieka Znamy co najmniej kilka gatunków zaliczanych do rodzaju Homo , pochodzących z różnych okresów i różnych rejonów świata.. Nawiązanie do filmu "Ratujmy Mikołaja!". swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu .. • prezentacja fotografii przedstawiającej Mikołaja (z wszystkimi atrybutami) .. rozumie znaczenie wynalazków w życiu człowieka doskonali analizę i syntezę wzrokowo - słuchową pisze proste, krótkie zdania2.. Wyjaśnij co to jest replikacja oraz jakie jest znaczenie replikacji w życiu organizmów (str.15) 4.. Na podstawie prezentacji i tekstu w podręczniku uczniowie odpowiadają na pytanie 3( karta pracy).. Opisz budowę chromosomu (chromatydy, centromer) oraz podaj liczbę chromosomów komórek człowieka (str. 15) 5.Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum Data : 20.03.2012r.. Homo sapiens, czyli człowiek współczesny ukazał się ok. 200 lat temu na terenie Afryki rozprzestrzeniając się na Europę i Azję..

Przebieg ewolucji człowieka.

Wszystkie organizmy żyjące na Ziemi są ze sobą spokrewnione.Homo erectus/ Człowiek wyprostowany- panował na Ziemi prawdopodobnie od 1,9 mln do 140 000 lat temu.. Tworzył kulturę.. Różnice i podobieństwa człowieka do innych naczelncyh.. statystyka korelacja wzór.pdf.. Różnice człowieka i człekokształtnych a) Różnice w budowie ciała 4.. AUTOR PRACY: PAWEŁ GRZEGORZEWSKI.. Pierwszym z nich był Australopitecus.. Podobieństwa człowieka i człekokształtnych a) Korzystanie z narzędzi b) Komunikowanie się c) Długi okres dzieciństwa d) Obuoczne widzenie e) Rozróżnianie barw f) Chwytne dłonie g) Zredukowany ogon 3.. Ewolucja tego gatunku doprowadziła do znacznego zwiększenia rozmiarów mózgu: od 800 cm3 charakterystycznych dla form najwcześniejszych do w przybliżeniu 1200 cm3 Rozpoczął tworzenie pierwszych gromad (dowódcą tej gromady był najsilniejszy i .Prezentacja multimedialna ilustrująca przebieg ewolucji człowieka przygotowana przez uczniów.. Niniejsza książka, poruszająca podstawowe zagadnienia ewolucjonizmu, prezentuje zarys obecnej wiedzy na następujące tematy: • przebieg procesu powstania i ewolucji życia na Ziemi, w tym powstanie człowieka; • mechanizmy leżące u podłoża tego procesu oraz prawa nim rządzące;POCHODZENIE CZŁOWIEKA..

Ewolucja człowieka.

Inny status ma w nauce opis i wyjaśnianie procesu przebiegu ewolucji, czyli filogenezy .. Miał spiczastą bordę, bruzdę nad górną wargą, zęby drobne i kły niewystające poza linię zgryzu.Ewolucja - przebieg ewolucji człowieka.. Sztuczna ewolucja stała się szeroko rozpowszechnionym sposobem optymizacji w efekcie prac Ingo Rechenberga w siódmej• Ewolucja specyficznie ludzkich cech była powiązana ze zmianą środowiska z leśnego na równiny • zasadniczo zgodne z koncepcjami biologii ewolucyjnej • Rozszerzenie - obecne przystosowania człowieka odzwierciedlają adaptacje do środowiska sawanny w paleolicie • ignoruje to, że adaptacje pojawiały się też po migracji z AfrykiPrzebieg ewolucji jest nieprzewidywalny.. Pierwotnie przebywał w Afryce, jednak z czasem zaczął migrować na ziemie europejskie i azjatyckie.. Wokół tego jednak, w jaki konkretnie sposób przebiegała ewolucja, jest jeszcze sporo pytań, a wraz z .zachodzi ewolucja.. PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELI: BIOLOGII - Iwona Jóźwiak.. Prezentacja programu PowerPoint Author: Jerzy Dzik Created Date:Pradzieje ludzkości rozpoczęły się w momencie pojawienia się człowieka na Ziemi przed około 3 milionami lat, na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu, u zarania plejstocenu.. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu..

... ssaki naczelne prezentacja.pdf.

Najstarszy dwunożny przedstawiciel istot przedludzkich.Ewolucja to proces zmian zachodzących w ciągu wielu pokoleń powodujący, że z czasem jedne formy organizmów przekształcają się w inne.. program redukcjonizmu: biologię należy sprowadzić do chemii i fizyki nadając jej prawom ilościową (matematyczną) formę .. Teoria filogenezy nie spełnia więc wymagań obowiązujących teorie nauk przyrod-Ewolucja człowieka w niespełna 2 minuty - WIDEO.. ok. 7 - 6 mln lat temu Afryka.. Podsumowanie: Nauczyciel wiesza na tablicy plakat- kosz i walizka.1.. Efektem ewolucji jest olbrzymia różnorodność organizmów na Ziemi.. KATOLICKIE GIMNAZJUM IM.. JANA PAWŁA II W ŁODZI.. Był on dwunożny, jego twarzoczaszka była zbliżona budową do małpy.W informatyce symulacje ewolucji z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i sztucznego życia rozpoczęły się w latach sześćdziesiątych XX wieku, rozwijano je, symulując dobór sztuczny.. Mikroewolucja zachodzi na poziomie populacji, wewnątrz gatunku, w stosunkowo krótkim okresie czasu.. Aleksandra Stanisławska 16/10/2015 Archeologia Extra Krótko Natura.. Innowacje ewolucyjne wpływają na dzieje przyrody tak, jak odkrycia i wynalazki na historię człowieka.. Składają się na nie: ogromnie długi okres starszej epoki kamienia (paleolit), młodsza epoka kamienia (neolit), okres brązu i żelaza, a gdzieniegdzie również i młodsze okresy.Sam fakt istnienia ewolucji podważa coraz mniej osób, udało się nawet w jakimś stopniu pogodzić najpopularniejsze, całkowicie sobie przeciwstawne teorie powstania człowieka (pierwszego - co do powstania trzeciego człowieka nikt nie ma wątpliwości)..

Proces ewolucji dotknął przodków człowieka.

czy przebieg procesu ewolucji można przewidywać?. Wykaż znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA.. • Prace klasowe są obowiązkowe i planuje się je na zakończenie każdego działu.. Przebieg ewolucji człowieka- ocenia znaczenie rozwoju komunikacji (mowa), techniki (ogień, narzędzia) i kultury (obrzędy, zwyczaje, normy grupowe) w przebiegu ewolucji człowieka (PP), - przewiduje, w jaki sposób aktualny rozwój komunikacji, techniki i kultury wpłynie na ewolucję biologiczną współczesnego człowieka (PP).Przebieg bruzdkowania jest charakterystyczny i stały dla danej grupy zwierząt.mezoderma, histogeneza, funkcjonowanie zwierząt, rozwój zarodkowy, fizjologia człowieka, ektoderma, rozwój, organogeneza, rozmnażanie i rozwój człowieka, Rodzaje bruzdkowania• przebieg mitozy i mejozy • rekombinacja genetyczna definiowanie pojęć: komórki macierzyste, komórki potomne, komórki haploidalne, komórki diploidalne i chromosomy homologiczne • omówienie znaczenia mitozy i mejozy • omówienie przebiegu mitozy i mejozy • wykazanie konieczności redukcji ilości materiału genetycznegoPrezentacja indywidualna i grupowa Udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych 1.. Proces ewolucji człowieka rozpoczął się w Afryce i był on wynikiem koniecznych adaptacji do nowego środowiska.. Polega na powstaniu drobnych zmian we frekwencji alleli w puli genowej populacji, które prowadzą do wyodrębnienia się nowych form, odmian, ras.EWOLUCJA CZŁOWIEKA.. Opisz strukturę i budowę DNA (str. 12-13) 2.. Prezentacja przedstawiająca historię oraz przebieg ewolucji człowieka wraz z ukazaniem jego stanowiska w przyrodzie.Przebieg ewolucji człowieka Homosapiens (Człowiek rozumny ) Potrafił udoskonalać narzędzia i tworzył kulturę .Pojawił się ok 200 tys lat temu pochodził z Afryki i rozprzestrzenił się an inne kontynęty.. Jedną z proponowanych hipotez jest ta autorstwa polskich naukowców, Konrada Fiałkowskiego i Tadeusza Bielickiego, dotycząca powstania mózgu ludzkiego dzięki wcześniejszej adaptacji .Jednocześnie jego proporcje ciała i wzrost były zbliżone do współczesnego człowieka.. To niesamowite wideo (znajdziecie je pod koniec tego tekstu) pokazuje ścieżkę ewolucyjną Homo sapiens - od wspólnego przodka nas i szympansów po człowieka współczesnego.Antropogeneza - filogeneza człowieka, czyli pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego, wyjaśniane na gruncie teorii ewolucji w oparciu o osiągnięcia antropologii, filogenetyki molekularnej i antropolingwistyki.. Jego czaszka cechowa się niewielka pojemnością, a dieta była bardzo różnorodna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt