Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery

Pobierz

- wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim - Miejska GóraPotrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?. Na podstawie: Jerzy Wrona, Regiony Polski.Rzeszowskie, WSiP, Warszawa 1996 Uzupełnij profil, wpisując w odpowiednie miejsca: - skalę pionową profilu - wysokości bezwzględne dwóch wzniesień oraz nazwy geograficzne dwóch obiektów.Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. (4 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Nazwa obiektu Opis geograficznego NajwyŽszy szczyt Ameryki WyŽyna w Ameryce Poludniowej o najwiçkszej powierzchni Najwieksza wyspa na Ziemi Ciešnina oddzielajqca Amerykç od AzjiWpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Jezioro Mikołajskie Zadanie 2.. Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. Opis obiektu Nazwa obiektu 1.. Najwyższe góry kontynentu australijskiego 2.6 Zadania maturalne z arkuszy OKE oraz matur próbnych - zebrane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w centrum edukacyjnym "RN2000" w Piekarach.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z geografii Poziom podstawowy 2 Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie zał ączonej barwnej mapy przedstawiaj ącej Park Krajobrazowy Chełmy..

Wpisz nazwy właściwych parków narodowych.

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy obiektów geograficznych znajdujących się na obszarze rozwoju cywilizacji sumeryjskiej.. b) rozpoznaj miasta zaznaczone na mapie literami A-N.. Nazwa obiektu geograficznego Litera na mapie Najwyższe góry kontynentu australijskiego Wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży Australii Jezioro położone w najniższym punkcie Australii Półwysep położony na południe od Morza .Odczytaj z mapy i podaj: o nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.. B. Jezioro Tałty C.. Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. Miejska GóraOdczytaj z mapy i podaj: - nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A. Łysogóry - nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. Bodzentyn.. 2015-05-07 17:52:052 Do rozwiązania zadań od 1. do 11. wykorzystaj załączoną barwną mapę okolic Płocka oraz własną wiedzę.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Nizina Chińska, Eufrat, Nizina Indusu, Jangcy, Nizina Mezopotamska, Nizina Gangesu, Indus, Tygrys, Huang He Kraina geograficzna Rzeka 6. Podaj dwa przykłady skutków zbyt szybkiego nadejścia lub .Odczytaj z mapy i podaj: - nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii liter ą A. Łysogóry - nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. Bodzentyn Zadanie 2..

B. Zapisz nazwy zaznaczonych elementów linii brzegowej.

1400 Uzupelnij tabelç na podstawie atlasu geograficznego.. 1 4 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony .Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1. b) Dobierz spośród podanych po jednym z walorów przyrodniczych, charakterystycznych (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów geograficznych.Na mapie konturowej zaznaczono umowne granice oceanów oraz wybrane morza, cieśniny, zatoki, wyspy i półwyspy.. 2 Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Najwyższe góry kontynentu australijskiego 2.. 3- Pojezierze Suwalskie 5 - Wyżyna Lubelska 7 - Bieszczady .. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostaly oznaczone na mapie.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. Zadanie 2.. Korzystając z atlasu, wykonaj polecenia A-B.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych..

Nazwy obiektów wybierz spośród podanych poniżej.

Wpisz na mapie nazwy oceanów i pociągnij grubą, niebieską linią umowne granice między nimi.. Uzupełnij tabelę.. a) Uzupełnij tabel nazwę ą województwa, na terenie którego dany park narodowy się znajduje, oraz wpisz numer oznaczający położenie parku na mapie.. 2009-12-09 17:57:09 wpisz daty lub wydarzenia w odpowiednie miejsca .. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. Nazwa obiektu: Miejska GóraZad.. D 2.Na mapie Australii literami A—E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. Rosja • Ukraina • Białoruś • Słowacja • Czechy • Litwa • Niemcy •2 Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.Zobacz 4 odpowiedzi na pytanie: Korzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. A. Mikołajki o nazwy własne akwenów oznaczonych na fotografii literami B i C.. Zadanie 18.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.b) Uzupelnij tabelç..

W tabeli podano nazwy wybranych parków narodowych.

Kraina położona na lewym brzegu Wisły Rezerwat przyrody położony na terenie Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego na południe .Korzystając z atlasu geograficznego oraz poniższej mapy, wykonaj polecenia: Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum .. Nazwa obiektu: Miejska GóraOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. D 2.Na podstawie: Atlas geograficzny Polski, Warszawa 2003.. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdykcji.. Zadanie 1.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostaly oznaczone na mapie.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1 Najwyższe góry kontynentu australijskiego(2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Zadanie 1.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.Każdej z fotografii przyporządkuj nazwę przedstawionego obiektu oraz numerów oznaczający na mapie park narodowy, w którym fotografię wykonano.. Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdykcji.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Oznaczenie na mapie 3.. 2011-02-19 15:15:49 Wpisz w miejsce kropek nazwy wskazanych na rysunku form krasowych.. Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy miejscowości zaznaczonych na mapie?. Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Wyspy 1.5.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt