Plan rozwoju na mianowanego edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.. Szkoła podstawowa, edukacja wczesnoszkolna.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna.. termin rozpoczęcia: 1 września 2011 roku.. Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku.. ubiegającego się o awans na stopień Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 im.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. termin zakończenia: 31 maja 2014 roku Zadania realizowane w trakcie stażu.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. DYPLOMOWANEGO.. Załącznik: Awans .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Cele szczegółowe:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ( mgr Żaneta Piernikowska ) PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu Awans na stopień: Nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ..

Plan rozwoju zawodowego.

W OKRESIE OD 01.09.2008 DO 31.05.2011r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* .. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. (27.06.2013) 4. stopień nauczyciela mianowanego (28.08.2014) .. 1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli .Szkoła Podstawowa Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr A.D.. )Mam na imię Ewa.. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U .plan_rozwoju_zawodowego_na_nauczyciela_dyplomowanego_anna_mozga.pdf (rozmiar 99.9KB) Podobne artykuły mgr Joanna Gasek / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanegoMój plan zawiera treści związane z działaniami prowadzonymi w klasach 1 — 3 szkoły podstawowej.. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Posiadane kwalifikacje:Plik Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego edukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela mianowanego.doc na koncie użytkownika kalka.nz • folder plany • Data dodania: 14 wrz 2011Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z dziewięcioletnim stażem pracy pedagogicznej..

nauczyciela mianowanego.

Plan planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Sztuka (plastyka, .. Skierniewice .. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Planowany termin zakończenia stażu - 31.05.2018Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.2.. Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - wych.. Stanowisko: nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2022 r. (2 lata i 9 miesięcy) Posiadane kwalifikacje: • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika .Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2020.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Data zakończenia stażu - 31.05.2023r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioleta Kulig Nazwa szkoły: Szkoła PodstawowaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2015.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.Plan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".Awans zawodowy nauczyciela katechety.. nauczyciel wychowania przedszkolnego.. 3.Podgląd treści.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. - Edukacja Wczesnoszkolna URZ (06.07.2007) 3. studium organistowskie - dyplom Diecezjalnego Studium Organistowskiego I stopnia.. Szkoła Podstawowa .. Nauczyciel matematyki, pedagog specjalny w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.. Matematyka.Mam na imię Ewa.. Udostępniam Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. nauczyciel kontraktowy - przedmiot: plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna.. Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i sztuka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 .Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Olsztyn.. Sylwia Dymek.. ubiegającego się.. o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Pyczkowska.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.studia magisterskie na kierunku filologia polska, dwuletnie studia podyplomowe na kierunku logopedia, studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. 1.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt