Przeczytaj tekst uzupełnij go wpisując w każdą lukę 1-5 mystery shopping

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę od 1 do 10. jeden wyraz z ramki, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst .Zadanie 6.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Opublikowany in category Egzamin gimnazjalny, 04.10.2020 >> .. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe .Przeczytaj tekst.. Question from @Kasiawo2004 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę 1-5 jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Uwaga!. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów..

Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki Answer.

Uwaga!. Przeczytaj ponizsze teksty i dopasuj pytanie A-D Answer.5.1 D 5.2 B 5.3 A.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-3) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. _____ does it take for the bus to get there?Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Przeczytaj teksty.. The results of a recentPrzeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (:O) I hope you were there, too.Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. wpisując jedno słowo w każdą lukę.. odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Question from @Polka123290 - Gimnazjum - Język angielski .. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (3.1.-3.6.)

i uzupełnij tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.14-411 Rychliki.3 Popatrz na obrazek i uzupełnij tekst słowami z ramki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Dopasuj w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. _____ / 5 READING 8 Przeczytaj tekst.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Rozmowa w sali lekcyjnej pomiędzy uczniem i nauczycielem 6.1.. Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.1 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.)

Zadanie 6. jeden wyraz z ramkiW odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.-5) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij dialogi.. A. it B. shop C. go D. come E. build F. have G. richPracują w parach przeczytajcie wiadomość i zastanówcie się jakiego czasu trzeba użyć .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .Wpisz w każdą lukę (1.1.-1.6.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Artysta nie jest sługą ani kierownikiem nie należy ani do narodu ani do.Uzupełnij dialogi.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. buy1 [Track 6] Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania, wpisując w każdą lukę jedno słowo lub liczbę..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.)

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij dialog.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. It's getting late.Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Zakreśl literę: A, B albo C.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uwaga!. Igrzyska ku czci _____ rozgrywano co _____ lata w _____ Jest to miejsco - Pytania i odpowiedzi - Historia.. buyPrzeczytaj tekst.. 6 Uzupełnij zdania słowami/wyrażeniami z zadania 4. zupełnij e-mail wyrazami z ramki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt