Jak powstają dziury ozonowej

Pobierz

Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Sięgaj po.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. W rezultacie największe ubytki ozonu są na półkuli południowej obserwowane na przełomie września i października (początek tamtejszej wiosny).Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. I tak na przykład gdy chcemy kupić kosmetyki, omijamy dezodoranty zawierają freon, a wybieramy na przykład kosmetyki w kulkach lub kosmetyki ze specjalnymi aplikaturami.W związku z zagadnieniem dziury ozonowej trzeba zapoznać się bliżej z częścią atmosfery zwaną stratosferą.. Są to związki chemiczne, które w wyniku promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor i chlor.CFC potrafią znaleźć drogę do ziemskiej atmosfery i warstwy ozonowej.. Jest to spowodowane obawami związanymi z negatywnym wpływem promieniowania na naszą skórę i organizm, który może przejawiać się nawet wystąpieniem patogennych zmian nowotworowych.. Według badaczy wpływ na to miał wybuch wulkanu Calbuco w Chile.. Za jej powstawanie odpowiedzialny jest proces niszczenia ozonu w stratosferze.. Jest to druga, licząc od powierzchni Ziemi warstwa gazów, odpowiedzialna za inwersję temperatury, czyli wymianę ciepła..

Przyczyny powstawania dziury ozonowej8.

Tyle że warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze (w zależności od szerokości geograficznej od 12 do 30 km nad powierzchnią Ziemi).Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.. Zwracaj uwagę na składy i unikaj szkodliwych związków.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).W tej reakcji tlen atmosferyczny rozpada się na dwa atomy, które zderzając się z innymi łączy się w trójatomowe cząsteczki.. Tworzą się one w wyniku reakcji fotochemicznych zachodzących w różnych substancjach chemicznych zanieczyszczających atmosferę.. Oddaj je do specjalnych punktów zbiorczych.. Największy obszar dziury ozonowej nad Antarktyką w ciągu roku z dnia 12 września 2008 roku obejmował ponad 27 milionów kilometrów kwadratowych.. Przed rozpowszechnieniem się kosmetyków ochronnych swego rodzaju filtrem przed .Dziura ozonowa powstaje w wyniku emisji atmosfery freonów które niszczą warstwę ozonową ochraniającą Ziemię przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi .Freony powstają w wyniku produkcji :lodówek,zamrażarek ,kserokopiarek.Skutkami dziury ozonowej są choroby skóry ,zwłaszcza rak skóry.W jaki sposób człowiek przyczynia się do powstawania i powiększania się dziury ozonowej?.

W przypadku ...Geneza powstania dziury ozonowej.

Okazuje się, że gazami szkodliwymi dla ozonu są głównie powszechnie stosowane freony .. W .Aby przyczynić się do zmniejszenia dziury ozonowej powinniśmy świadomie wybierać się na zakupy.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły .Skutkiem niszczenia warstwy ozonowej jest powstawanie dziury ozonowej, która polega na zmniejszeniu ilości ozonu w stratosferze.. Kupuj dezodoranty i inne kosmetyki bez freonów.. To dobre skojarzenie.. Są to fluorowcopochodne głównie metanu i etanu, które wykorzystywane są m.in. w systemach chłodzących wielu urządzeń.Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Aby przyczynić się do zmniejszenia dziury ozonowej powinniśmy świadomie wybierać się na zakupy.. Stoją za tym związki chemiczne uwalniane do atmosfery, które nazywamy freonami.Bezpośrednią przyczyną powstawania dziury ozonowej są atomy chloru, które katalizują rozpad ozonu..

W 2015 roku zanotowano największy rozmiar dziury ozonowej.

Proces jej powstawania rozpoczyna się w okolicy sierpnia i trwa do października.. Cząsteczki tych substancji, w chwili uwolnienia do atmosfery nie wchodzą w reakcje chemiczne z innymi substancjami i nie rozpadają się, dzięki czemu mogą przetrwać w atmosferze do 100 lat.Powstawanie dziury ozonowej na większą skalę obserwuje się od lat osiemdziesiątych, występuje ona przede wszystkim nad obszarem Antarktydy, w okolicy bieguna południowego.. Kilka sposobów na zapobieganie powstawaniu dziury ozonowej: Nie wyrzucaj urządzeń takich jak lodówki na zwykłe śmietniki.. Zmniejsza to prawdopodobieństwo powstania ozonu, lub tak, jak jony chlorowe przyczyniają się bezpośrednio do rozpadu ozonu w tlen - skutkiem jest powstawanie dziury ozonowej.Przygotowując się do opalania lub długiego przebywania w słońcu, często aplikujemy na swoją skórę krem z filtrem UV.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Nad Antarktydą co roku powstaje dziura ozonowa.. Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami..

Pełna regeneracja dziury ozonowej jest przewidywana na lata 50.

Powstawanie dziury ozonowej, jest związane z antropogeniczną emisją gazów stworzonych przez człowieka.. Temat: Dziura ozonowa.. Skutkiem intensywności promieniowania ultrafioletowego jest nadmierna penetracja w głąb wody, ale też poważne konsekwencje zdrowotne człowieka, czyli starzenie się skóry i zmiany nowotworowe, pogorszenie narządu wzroku i osłabienie naszego układu .Jak pokazały pomiary, dziura ozonowa pojawia się tu cyklicznie: podczas zimy polarnej na powierzchni cząstek tworzących chmury stratosferycznych dochodzi do licznych reakcji tworzących jony ClO -, a pojawienie się pierwszych promieni Słońca uruchamia uwalnianie swobodnych atomów chloru, jak opisaliśmy to wcześniej (Solomon 1999).. Terminem dziura ozonowa nazywamy zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej.. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej.. Warstwa ozonowa to bardzo wrażliwa struktura, która ulega łatwemu uszkodzeniu wskutek działania cząsteczek freonów, halonów, fluoropochodnych metanu i etanu czy tlenków azotu.. Przechowywanie żywności odbywało się przy udziale lodu i wydrążonym w nim dziur.. W rolnictwie .Jedną z głównych przyczyn powstawania dziury ozonowej jest uwalnianie do atmosfery gazów z grupy freonów.. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. XXI wieku.naukowcy prognozują że warstwa ozonowa powróci do stanu z początku lat 80 dopiero w roku 2070; Jak powstaje dziura ozonowa.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Pierwsze metody chłodnicze wykorzystywały środowisko naturalne.. Podstawa programowa: Punkt (4.5) [uczeń] opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje sposoby zapobiegania jej powiększaniu.Jednak pomimo wszelkich działań mających na celu niedopuszczenie do dalszej emisji freonów i halonów, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie stanie się możliwe odbudowanie warstwy ozonu nawet do grubości sprzed 20 laty.. Gdy już się tam dostaną, niszczą cząsteczki ozonu i powodują, że warstwa ozonowa jest zubożona lub cieńsza.. Treści kształcenia.. Są to węglowodory zawierające chloro- i fluoropochodne, wykorzystywane powszechnie w chłodnictwie i jako gaz nośny w kosmetykach w aerozolu.Cykliczny proces tworzenia ozonu zakłócają inne związki chemiczne zawarte w atmosferze, które utrudniają trafienie promieni UV w cząsteczki tlenu.. Została odkryta dość niedawno.. zauważono znaczny spadek ozonu w atmosferze nad Antarktydą.Jak się później okazało, lata 70. były okresem, w którym odnotowano stopniowy spadek koncentracji ozonu.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt