Mowa zależna ćwiczenia szlifuj

Pobierz

Mowę zależną wprowadzają takie czasowniki jak : dire (mówić), demander (pytać), affirmer (twierdzić), ajouter (dodać), annoncer (oznajmiać), expliquer .425.. Muszą one pozostać zaakcentowane w mowie zależnej.. If I don't have to go to work next Monday, I. visit my aunt.Mowa zależna w języku hiszpańskim - estilo indirecto - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka hiszpańskiego.. Efekt taki możemy osiągnąć, poprzedzając nasze pytanie poniższymi zwrotami, by następnie przejść do pytania.. - Czy wie Pan / Pani….Jeśli chodzi o pytania w mowie zależnej, podlegają one takim samych zmianom jak zdania twierdzące (zgodność czasu, zaimków, określeń miejsca, etc.).. NAUKA SŁÓWEK; CZASOWNIKI FRAZOWE; IDIOMY ANGIELSKIE; PRZYSŁOWIA ANGIELSKIE; CZASOWNIKI NIEREGULARNE; POMOCE.. Słownik: angielski polski.. Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie?. Przekształć zdania na mowę zależną.. Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami konsekwencji.. Lista ćwiczeń z Czasowniki złożone.. Okoliczniki i spójniki.. Pobierz ćwiczenie w formacie PDF.. Teksty użytkowe.. Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.. Zobacz także nasz opis budowy i użycia mowy zależnej.. Sigue el modelo.Angielski liczebniki od 1 do 10 ćwiczenie.. NOWOŚĆ.Mowa zależna - zaimki, czas i miejsce - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka niemieckiego..

Mowa zależna - ćwiczenia online.

Tym niemniej, gdy tworzymy mowę zależną w czasie przeszłym, zmian jest zdecydowanie więcej.Ćwiczenia z gramatyki francuskiej online.. Jak pamiętamy, w pytaniach pojawiają się zaakcentowane zaimki pytające.. Polecenie: Transforma las frases en estilo indirecto.. Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie mowy zależnej w języku angielskim.Mowa zależna (Reported speech) Strona bierna (Passive voice) Zdania warunkowe (Conditionals) Prześlij link znajomym na: Szukaj.. Zwroty grzecznościowe stosowane w pytaniach pośrednich: (1) Do you know….. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:Mowa zależna - Reported Speech - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Następstwo czasów w mowie zależnej - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Następstwo czasów w mowie zależnej - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Mowa zależna: zaimki, czas, miejsce - ćwiczenia - Szlifuj swój angielski.Mowa zależna - zaimki (reported speech - pronouns): ćwiczenia online - Szlifuj swój angielski.Mowa zależna - ćwiczenia online z niemieckiej mowy zależnej - Szlifuj swój niemiecki.Mowa zależna - pytania (reported speech - questions): ćwiczenia online - Szlifuj swój angielski.1..

poziom ćwiczenia: intermediate.

Wypracowania; Teksty użytkowe; Opisy; Opis obrazka; Tematy do dyskusji; Przykładowe sytuacje; ĆWICZENIA; POMOCMowa zależna - pytania (reported speech - questions): ćwiczenia.. Zobaczmy przykłady:14.1 Mowa zależna (Le discours rapporté) Le discours rapporté - tak nazywamy sytuację, w której osoba mówiąca przytacza słowa wypowiedziane przez nią samą lub przez inną osobę w formie relacji albo bezpośredniego cytatu.. Szlifuj swój niemiecki;AUDIO ĆWICZENIA; GRAMATYKA.. (Cytujemy to, co Olga powiedziała w czasie teraźniejszym Present simple.). Części mowy; Czasy gramatyczne; Formy pytające; Mowa zależna; Strona bierna; Zdania warunkowe; SŁOWNICTWO.. Polecenie: Elige la forma correcta del verbo.Mowa zależna w języku hiszpańskim - estilo indirecto - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka hiszpańskiego.. Lista ćwiczeń.. Testy i ćwiczenia online na każdym poziomie zaawansowania.Jak widzimy, tworzenie mowy zależnej w czasie teraźniejszym jest dość łatwe, jedyne o czym musimy pamiętać, to dopisanie czasownika wprowadzającego (np. powiedzieć, pytać, informować) i zmiana formy czasownika na właściwą osobę..

Mowa niezależna: Olga said: 'I am very sad.'


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt