Jakie przedmioty na studiach logistyka

Pobierz

Heleny Chodkowskiej w Warszawie zajmują się m.in. takimi zagadnieniami jak inżynieria systemów logistycznych, transport i spedycja w logistyce, zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw.Wśród przedmiotów realizowanych na kierunku logistyka jednym z najważniejszych jest marketing czy podstawy logiki.. Projektowanie inżynierskie w logistyce.Heleny….. Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej.. Ważna jest również matematyka, gdyż ona jest podstawą zrozumienia innych przedmiotów, jak wyżej wspomniana logika, ale także ekonomika transportu, czy inne przedmioty, które są na tym kierunku.Wszystkim osobom, które interesuje ten kierunek, podpowiemy jakie przedmioty są na zarządzaniu i czym się charakteryzują.. Studia podyplomowe zarządzanie procesami w logistyce 4.0 w Uczelni Techniczno-Handlowej im.. Cytuj; Udostępnij tę odpowiedź .. *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.Logistyk ma za zadanie skutecznie zarządzać przepływem surowców i materiałów oraz koordynować łańcuch dostaw tak, aby produkt został sprawnie przetransportowany od dostawcy do odbiorcy końcowego..

Wybrane przedmioty.

Im mniej przedmiotów zaznaczysz, tym więcej kierunków znajdziesz.. Zasady przyjęć Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku LOGISTYKA .Studia na kierunku logistyka to studia na szczecińskim, zamiejscowym Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły… Lean management i inżynieria procesów produkcyjnych, TSL międzynarodowe, w przedsiębiorstwie, IT w logistyce, transport i usługi logistyczne, menedżer łańcucha dostaw, systemy międzynarodowe - tak wygląd logistyka w Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.Studiując kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA pozyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: Transportu, spedycji i logistyki, wykorzystywania sztucznej inteligencji do projektowania urządzeń, systemów oraz środków transportu.. Ceny Politechnika Poznańska ustaliła opłatę za studia w wysokości 2 100 złotych za semestr.. Jako student kierunku Logistyka będziesz brać udział w projektach, które ułatwiają zdobywanie branżowych kompetencji.i umiejętnościom, zwiększa szanse zaistnienia na rynku pracy, a także pozwala na proces dalszego kształcenia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia.. Podstawy elektroniki i elektrotechniki.. Proponujemy duży wybór kierunków oraz specjalizacji.. Logistyka miejska.W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.: matematyka ekonomia statystyka zarządzanie i marketing infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe controlling i audyt logistyczny e-logistyka transport międzynarodowy i .Przedmioty nauczania realizowane na logistyce: podstawy logistyki ekonomika przestrzenna i zarządzanie środowiskiem podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa zarządzanie jakością marketing prawo pracy matematyka zarządzanie technologie informacyjne logistyka zaopatrzenia logistyka produkcji .Logistyka - studia I stopnia: Zajęcia ogólnouczelniane: Język obcy (do wyboru) Filozofia / Etyka..

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

Studia bezpłatne - zasady rekrutacji W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod .W planie studiów z pewnością znajdziecie przedmioty, które dotyczyć będą: transportu wodnego; transportu powietrznego; silników spalinowych; eksploatacji maszyn; prawa transportowego; logistyki i spedycji; transportu materiałów niebezpiecznych i wielu innych.Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a do głównych z nich należy zaliczyć: znajomość i rozumienie na poziomie podstawowym roli logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: matematyka, logistyka, informatyka, zarządzanie zapasami, prawo, statystyka, ekonomika i organizacja transport, logistyka dystrybucji, marketing, finanse i rachunkowość, projektowanie procesów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka produkcji i zaopatrzenia, projektowanie magazynów.Jakie przedmioty na logistyce?. możesz zawęzić poszukiwania (nie musisz)studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line Studia licencjackie na kierunku Logistyka gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu..

Czy studia logistyczne zapewniają dobrą pracę?Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logistyka inżynierska: matematyka.

Zastosowanie metod ilościowych w logistyce.. Logistyka produkcji.. Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe.. Psychologia / Socjologia.. ale w mare ujdzie-systemy logistyczne - luz-TiS-Gospodarka zapasami i magazynem - duuuzo glupich zadan ;/ malo teorii 3 klasa:-planowanie log .Podstawy technologii produkcji.. Informatyka w logistyce.. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie.Zaznaczone powyżej przedmioty znajdują się wśród wymaganych.. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.. Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: matematyka, finanse i rachunkowość, logistyka, informatyka, zarządzanie zapasami, prawo, statystyka, ekonomika i organizacja transport, logistyka dystrybucji, marketing, projektowanie procesów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw .Na logistyce jest za pewne więcej technicznych przedmiotów.. Logistyka dystrybucji.. Inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych.Społeczna Akademia Nauk zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich oraz magisterskich.. Zamówienia publiczne w logistyce..

... Porównaj sobie programy zajęć i porównaj jakie masz przedmioty na jednym i drugim kierunku, bo nie wiem co Ciebie bardzie interesuje i jakie są Twoje predyspozycje.

Logistyka zaopatrzenia.. Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. handlu, usługach i spedycji.rozszerzeniem na pewno będzie geografia ;] jestem aktualnie w 2 klasie technikum jako logistyk, nie można powiedzieć że jest łatwo bo materiału trzeba wykuć i nie zapomnieć aż do 3 egzaminów kwalifikacyjnych :) faktem jest to że jest przyszłościowym kierunkiem oraz więcej poznanych języków gwarantuje możliwość wyjazdu z kraju a jak wiadomo w Tesco w Irlandii zarobisz dwa razy tyle co w polskim Tesco na tym samym stanowisku ;] lecz studia wcale nie gwarantują ze startu .Program studiów.. Przedmioty na studiach z zarządzania Kierunek zarządzanie jest interdyscyplinarny - oznacza to, że łączy nauki ścisłe z humanistycznymi, umożliwiając studentom zdobycia bardzo szerokiej wiedzy, którą można .Na filologi germańskiej można się spodziewać studiowania takich rzeczy jak: praktyczna nauka języka obcego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, wiedza o języku i komunikacji, wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego, wiedza o akwizycji i nauce języków, językoznawstwo i językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo.Do przedmiotów najczęściej spotykanych w ramach omawianego kierunku należą:ekonomia języki obce; statystyka; prawo; stosunki gospodarcze; analiza rynku; gospodarka; transport.. Techniki sprzedaży.. Przedsiębiorczość.. Podstawy logistyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt