Przyjrzyj się zdjęciu i uzupełnij tekst odpowiednimi przyimkami miejsca

Pobierz

Wskaż wyrażenia przyimkowe w wiadomości: ćw.. Napisz jak nazywają się zilustrowane miejsca (1-4).. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż je dnego zdania.. Tu nie ma żadnych .. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał.. 3 str.71 w zeszycie ćwiczeń.Miejsca Mamy Dowiedz Się Razem.. W gabinecie rzeczownikowych osobliwości.. Wykonaj ex.. Proszę wykonać krzyżówkę z hasłem: Utrata wolności.Czytanie daje nam miejsce, w które możemy się udać, kiedy musimy zostać tam, gdzie jesteśmy.. , Droga była pusta, ale kiedy minęliśmy Warszawę, wszystko się zmieniło.. ich du er, sie, es Kursbuch Grammatikecke wir Seite 17 ihr sie Sie Kursbuch 3 Przeczytaj zdania (a-j).. - czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom.. Aussprache - Wymowa.. Uzupełnij poniższe wyrażenia podanymi czasownikami tak, aby powstały zwroty.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami tak, aby były poprawne gramatycznie i zgodne z ilustracją.. Wprowadzenie terminu przyimek.. A.2 Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej gabinet profesora.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Praca w parach.. 57 z podręcznika, zapisz w zeszycie całe zdania.. Kapitel 2 Modul 5 2 Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasownika dürfen..

)Przyjrzyj się zdjęciu i uzupełnij tekst tak, by powstał opis domu.

Nie zastanawiając się długo, obaj zeszli do niej ,aby go poszukać.. Następnie zapisz wyrażenia przyimkowe pomocne w opisie tego pomieszczenia.. Ola poszła na spacer ze swoim .. Ilustracja: Wojciech Górskiwcześniej znalazł Indianin.. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą na .. (Dov è?). 34. Przyjrzyj się obrazkowi.. Przyjrzyj się rysunkowi i schematowi latarki.Połącz liniami elementy i odpowiadające im symbole.Następnie uzupełnij podanymi wyrami opis działania urządzenia na .Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Poprzednia strona W gabinecie rzeczownikowych osobliwości.Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami: ćw.1 s.175 (ustnie ).. Zwróć uwagę na usytuowa-nie przedmiotów wobec siebie.. Uzupełnij tekst podanymi przyimkami: na, w, przed, do, nad, po, podDo tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Zwróć uwagę, że w wyrazach złożonych akcent pada na pierwsze słowo.. Przypomnij sobie, jaką funkcję pełni w zdaniu spójnik .Ożenił się z Hiszpanką wysokiego rodu.. 8x=3000g .Potrafi poprawnie uzupełnić pytania odpowiednimi formami tych czasowników oraz na takie pytania odpowiedzieć.. Ułóż z nimi zdania.. Posłuchaj i powtórz za lektorem.. 4 s. 176 (ustnie).. Wysłuchaj dialogu i uzupełnij tekst przyimkami: dietro, davanti, accanto, sotto..

... Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.

Wykonaj ex.. Przed budą siedzi groźny .. 57 (Przyjrzyj się ilustracji, wpisz brakujące przyimki - w zeszycie.). Ustnie- uzupełnienie tekstu podanymi wyrazami.. Budynek zapewne został wybudowany za miastem.Piotrek szybko się znudził i pomyślał, że przyjazd do fabryki to .najlepszy pomysł na wycieczkę szkolną.. Odpowiedz przez Guest.. House riddles (2) Uzupełnij zdania podanymi wyrazami tak, aby były poprawne gramatycznie i zgodne z ilustracją.. Find the differences Przyjrzyj się obu obrazkom i opisz, czym ilustracja po prawej różni się od wzoru w ramce.. Zapisz w zeszycie nową wiadomość: Przyimek wpływa na końcówkę wyrazu, do którego się odnosi.. Przyjrzyjcie się obrazkowi i powiedzcie, co robi każdy z przyjaciół.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Zaraz [za] Warszawą zrobił się straszny korek., Na odpoczynek zatrzymaliśmy się na parkingu położonym [między] starymi pięknymi dębami,, [za .Z przymiotnikiem widać jak na dłoni - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ex.. 57, dopisz tłumaczenie ze słowniczka na końcu rozdziału.. Po niedługim czasie znaleźli skrzynie z ukrytymi w niej bogactwami przy ścianie wymalowanym krzyżem i zabrali skarby.. Posłuchaj nagrania i‰sprawdź swoje odpowiedzi.. z o.o., Length: 124 pages, Published: 2019-01-11Uzupełnij tekst podanymi wyrazami..

Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami.

Je prépare les repas dans la .Miejsca Mamy Dowiedz Się Razem.. Zeszyt Ćwiczeń, Author: Klett Polska sp.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Is it true?Uzupełnij wyrażenia (a-d) odpowiednimi czasownikami.. Przyjrzyj się rysunkowi i schematowi latarki.Połącz liniami elementy i odpowiadające im symbole.Następnie uzupełnij podanymi wyrami opis działania urządzenia na podstawie schematu zbuduj obwód .. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Przyjaciele spotkali się w domu Alessi.. Napisz w trzech zdaniach, co robią: mama, Bartek i Ola.. Zdecyduj, która wersja w każdym z trzech opisów jest lepsza, A czy B. 1.. Wykonaj pisemnie ćw.2 i 3 s175 - 176.. Zapoznaj się z informacjami na str.160 i napisz, kogo nazywamy żołnierzami niezłomnymi (wyklętymi) Przeczytaj informacje w podręczniku o Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie, a następnie wykonaj zad.. Zwrócenie uwagi na niesamodzielność tej części mowy.. Przyjrzyj się rysunkowi i schematowi latarki.Połącz liniami elementy i odpowiadające im symbole.Następnie uzupełnij podanymi wyrami opis działania urządzenia na .Przepisz poniższy tekst i spróbuj go samodzielnie uzupełnić.. Zna przyimki miejsca i czasu, potrafi nimi poprawnie uzupełnić zdania.2 CD1·38MP3·38 Uzupełnij luki w‰tekście podanymi wyrażeniami.. W 80 dni dookoła świata Numer zadania Maksymalna ilość punktów do zdobycia Ilość uzyskanych punktów 1..

Uzupełnij tekst przyimkami.

Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości Odpowiedz na podane pytania.Przyjrzyj się sytuacjom przedstawionym na zdjęciach i podkreśl właściwe zdanie.. 4. Przyjrzyj się trzem ostatnim zdaniom z poprzedniego zadania.Przyjrzyj się mapce na str.159 w podręczniku.. Wyjechaliśmy z domu bardzo wcześnie, bo [przed] piątą rano.. W parku widziałem dwa .. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Uzupełnij zdania rzeczownikiem pies w odpowiedniej formie.. 4.W trakcie pracy zwracamy uwagę na: - rodzaje uzależnień: chemiczne i behawioralne.. Zna zaimki pytające, potrafi nimi poprawnie uzupełnić pytania i dopasować do nich właściwe odpowiedzi.. Przyimek i spójnik.. Dom jest duży i według mnie bardzo ładnie się prezentuje w jasnym słońcu na tle bezchmurnego nieba.. - uzależnienie od substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze) - wartość życia a używki.. Praca w parach.. ( 3 pkt ) Przyjrzyj się fotografii i uzupełnij jej opis odpowiednimi przyimkami.Wykonanie 1. polecenia z podręcznika, s. 198.. Dopasujcie zdania do rysunków.. Odkryj, jak .Miejsca Mamy Dowiedz Się Razem.. W miejsce kropek proszę wpisać odpowiednią formę imiesłowu utworzonego od czasownika podanego w nawiasie zgodnie z podanym przykładem.. Wykonanie 1. zadania z karty pracy, polegającego na przestawieniu kolejności liter w taki sposób, by powstały przyimki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt