Odmiana nazwiska kania przez przypadki

Pobierz

M.Johanie Ronaldzie Reuelu Tolkienie.. o czym?. Dopełniacz (kogo?. czemu?. Dopełniacz (kogo?. Odmiana przez przypadki przedstawia się następująco: M. czego?. ): grzyba: grzybów: Celownik (komu?. Nazwiska włoskie Szczegółowe zasady odmiany nazwisk włoskich są następujące: • nazwiska zakończone na -i odmieniają się jak przymiotniki.Odmiana imion i nazwisk obcych jest skomplikowana, ale na szczęście nie brakuje książek objaśniających jej zawiłości.. 0%Przypadek: Liczba pojedyncza: Liczba mnoga: Mianownik (kto?. Przykłady (z Boccacciem, Leoncavallem) zwrotnie sugerują, że z Puziem.Imię żeńskie Nadia.. Jak przez przypadki odmieniamy nazwiska?. Mianownik (kto?. Dopełniacz (kogo?. ): Przyglądam się Kai.. Ze względu na łatwość dostępu mogę polecić Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (hasło problemowe Nazwiska).. z czym?. ): hrabiemu|hrabi.Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku): 1) Niesłowiańskie nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę męską (tak, jak gdyby nie było końcowego -o) lub pozostają nieodmienne.. ): grzyb: grzybowie grzyby: Dopełniacz (kogo?. Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.. Fredro : Fredrowie / Fredry depr.. "Słowiańskie nazwiska zakończone na -o odmieniamy jak nazwiska zakończone na -a" (Słownik nazw własnych).Zgodnie z tym: z Latą, Klaczką, Sopoćką i…Puzią.W zasadach pisowni stoi, że "nazwiska włoskie zakończone na -o odmieniają się tak, jak polskie nazwiska typu Puzio"..

Odmiana rzeczownik przez przypadki.

czego?. Kani, kogo?. Biernik (kogo?. Celownik (komu?. Przykład: Roth, Rotha, Rothowi, z Rothem, o Rocie.. ): Widzę Kaję.. Jeżeli końcowe o jest akcentowane, to nazwisko jest nieodmienne.• nazwiska zakończone na -th otrzymują polskie końcówki.. Zimny: 4026 (kobiet: 691, mężczyzn: 3335) Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.proszę o interpretacje odmiany nazwiska premiera Czeczeni Kadyrow.. Kanię, z kim?. ): Przyglądam się Nadii.. z Kanią, o kim?. Robakiewiczowie, DB.Przykłady: Przybysz, Przybysza, Przybyszowi, o Przybyszu; Łapacz, Łapacza, Łapaczowi, o Łapaczu.. W odniesieniu do mężczyzn odmienia się ono jak przymiotnik.. 21 odpowiedzi do "Odmiana nazwisk (i niektórych imion) męskich zakończonych na -o" nazwisko Apollo.. Mianownik (kto?. Nazwiska polskie, a także obce, które można podporządkować polskim wzorom deklinacyjnym, odmieniają się.. Forma odmiany nazwisk zależy od: płci właściciela nazwiskaNazwisko kobiety jest nieodmienne, a nazwisko męskie odmieniamy następująco: DB.. Mianownik (kto?. W miejscowniku -th zostaje zastąpione przez -c. z czym?. Celownik (komu?. Nazwiska polskie zakończone na -ski (-ska), -cki, (-cka), -dzki (-dzka) mają odmianę przymiotnikową, podobnie jak nazwiska męskie obcego pochodzenia zakończone na -y, -i, np.M.John Ronald Reuel Tolkien.. ): Widzę Nadię..

Kaja odmiana przez przypadki.

W liczbie mnogiej używamy form: MW.. Tak samo odmieniają się nazwiska, w których głoskę -a poprzedza l , np. Trela - Treli , Trelą jak kula - kuli , kulą .Odmiana nazwisk przez przypadki (deklinacja) jest uzależniona w języku polskim od trzech podstawowych kryteriów.. czemu?. W odniesieniu do mężczyzn odmienia się ono jak przymiotnik.. Nazwiska kobiet o innym zakończeniu niż -a nie odmieniają się, czyli odmieniają się wszystkie nazwiska kobiet zakończone na - a. a) Nazwiska o zakończeniach - a, -ska, -cka, -dzka (utworzone od męskich zakończonych na -i, -y, - ski, -cki, -dzki) odmieniają się jak przymiotniki np.:Odmiana przez przypadki wyrazu: Fredro: rzeczownik, rodzaj męski osobowy (nazwisko) Przypadki : Liczba pojedyncza : Liczba mnoga: Mianownik : kto?. Deklinacja imienia Nadia.. Celownik (komu?. Dopełniacz (kogo?. Fredrze : Fredrom: Biernik : kogo?. To nazwisko odmienia się według podanego wzorca: M. Kadyrow D. Kadyrowa C. Kadyrowowi B. Kadyrowa N. Kadyrowem Ms. Kadyrowie W. Kadyrowie.. 28 września 2020 at 16:41 Występowanie w bazie PESEL.. ): Idę z KająNa tej stronie przedstawiona jest odmiana francuskich imion i nazwisk, zgodna z zasadami pisowni i interpunkcji, opracowanymi przez prof. Edwarda Polańskiego.. Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP) Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)PODTYP 3a: SZYJA-nazwiska zako ńczone na -apo spółgłosce miękkiej: ś, ź, ć, dź, ńi po g łoskach -jlub -l, np. polskie: Cieśla, Okrzeja, Kania, Kasia, Kardela, Zieja, obce: Goya [wym.Goja], Borgia [wym..

Nadia odmiana przez przypadki.

czemu?. Narzędnik (z kim?. Odmiana rzeczownik przez przypadki.. Łukasz Rokicki stwierdza: 31 paź 2013 o 21:50.. Celownik (komu?. Dopełniacz : kogo?. Fredrę : Fredrów: Narzędnik : z kim?. czego?. kania (rzeczownik).. W przypadku części imion i nazwisk przedstawione tam zasady były zbyt ogólne lub nieprzystające do wszystkich przypadków, stąd wykorzystane zostały także opinie innych językoznawców, głównie z poradni językowej PWN.. Reguły i schematy odmiany.. Biernik (kogo?. Mianownik (kto?. Biernik (kogo?. Goi Zoli Kani niani szyi B. Goyę Zolę Kanię nianię szyjęKania, Ziaja, Zola, odmieniają się jak rzeczowniki żeńskie miękkotematowe, np. niania, szyja, sala (kto?. Chcąc ułatwić lekturę, imiona i nazwiska wymienione w pytaniu podaję w dwóch formach: mianownikowej i dopełniaczowo-biernikowej.5.. o Kani), 2) te nazwiska męskie, w których przed końcową samogłoską a występuje spółgłoska twarda (b, p, d, t, w, f, z, s, r, ł, m, n) np.Opania - Opani, Opanią jak kania - kani, kanią.. ): grzyba: grzybów: Narzędnik (z kim?. Narzędnik (z kim?. Pewnie źle mam bo to tak się myli inne słowa by było łatwo odmienić.Nazwisk na -o, zarówno słowiańskich, jak i niesłowiańskich, wolno nie odmieniać, należy jednak wówczas użyć ich z odmienionym imieniem, słowem pan lub pani albo innym wyrazem wskazującym na właściwy przypadek, np. dom sędziego Czubko, rozmowa z sędzią Czubko.Odmiana przez przypadki..

Czy nazwisko to odmienia się przez przypadki?

czemu?. W.Johanie Ronaldzie Reuelu Tokienu.. czego?. 24 czerwca 2017.. Biernik (kogo?. marciner stwierdza: 1 gru 2014 o 16:33I Odmiana i pisownia nazwisk żeńskich 1.. Suchego , C. Suchemu , B. Suchego , N. Suchym , Msc.Tagi: fleksja, imiona, nazwiska, nazwiska francuskie, nazwiska obce, odmiana imion, odmiana nazwisk, odmiana przez przypadki, pisownia nazwisk.. o czym?Odmiana i pisownia nazwisk żeńskich Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na - a : a) Nazwiska o zakończeniu - owa , - ewa odmieniają się tak jak przymiotniki, np.Imię żeńskie Kaja.. Przykłady: Nowak, Nowaka, Nowakowi, o Nowaku; Pieróg, Pieroga, Pierogowi, o Pierogu.Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.. Deklinacja imienia Kaja.. ): grzybie: grzybowie grzybyNazwisko Suchy to przykład nazwiska przymiotnikowego typu Miły.. C.Johanowi Ronaldowi Reuelowi Tolkienowi.. ): Idę z Nadiąhrabia (rzeczownik).. Część 1.. Fredrą : Fredrami: Miejscownik : o kim?. Robakiewiczu (jednak w języku potocznym wołacz jest zwykle identyczny z mianownikiem).. z czym?. Robakiewicza, C. Robakiewiczowi, N. Robakiewiczem, WMs.. czemu?. ): grzybowi: grzybom: Biernik (kogo?. Forma żeńska nazwiska (opcjonalna): Zimna.. czego?. Nazwisko Kania (używane zarówno w stosunku do kobiety jak i mężczyzny) odmienia się tak samo jak rzeczownik pospolity kania.Odmiana nazwisk.. ): grzybie: grzybach: Wołacz (hej!. • zakończone na spółgłoskę -k, -g, -ch (-h w przypadku nazwisk obcych) odmieniają się jak rzeczowniki męskoosobowe rolnik i niewolnik.. z czym?. czemu?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt