Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami użytymi w odpowiedniej formie

Pobierz

Następnie wstaw w nawiasy pytania, na które odpowiadają wpisane przez Ciebie dopełnienia.. 123 lata, groby żołnierskie, 100 lat, Warszawa, wystawy historyczne, polskie flagi, 11 listopada, koncerty pieśni patriotycznych, świętowany, centralne obchody,IKAROWY LOT Uzupełnij tekst podanymi wyrazami, użytymi w odpowiedniej formie.. ostroga,kruszyć,przyłbica,szranki, rękawica, pomieszać,ostrogi,wysadzić Podjąć .5.. Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst!. 2011-03-17 17:47:03; Uzupełnij .Uzupełnij tekst.. 2017-01-10 21:36:16 Uzupełnij zdania czasownikiem HABEN w odpowiedniej formie 2009-09-27 09:30:25Uzupełnij zdania właściwymi nazwami wybranymi spośród podanych poniżej.. hokej, bohater, muchomor, chleb, hetman, Hania.. 4.Zastosuj odpowiedni wyraz w zdaniach: chart, Chełm, hełmy, hart Pojechałam z ciocią Marzenką do .. by poznać to miasto.. Wykorzystaj słownictwo zamieszczone w ramce.. Remember….Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. Obowiązujący (kodeks) - lubiany (nauczyciel) - przeczytany (artykuł) - naruszona (konstrukcja) - wierzący (chłopiec) - uzgodniony (plan) - spełnione (oczekiwania) - krępujący (ubiór).Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośrud podanych,użytymi w odpowiedniej formie.Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę.. Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę..

WYRAZY DO UZUPEŁNIENIAUzupełnij tekst właściwymi wyrazami użytymi w odpowiedniej formie.

Wyrazy do wyboru: minerałów, złota, osadowych, marmu - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. 2011-11-21 16:16:30; Uzupełnij podanymi wyrazami tekst.. (angielski) !. Uzupełnij zdania.. - English Class A1Plus Past Simple - uzupełnij tekst czasownikami w poprawnej formie2 Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami użytymi w odpowiedniej formie.. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Uzupełnij zdania słowami z ramki.. 3.Zapisz w zeszycie antonimy (czyli wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym) podanych imiesłowów, zawierające przeczenie nie.. Rejestracja.. 123 lata, groby żołnierskie, 102 lata, Warszawa, wystawy historyczne, polskie flagi, 11 listopada, koncerty pieśni patriotycznych, świętowany, centralne obchody,święto państwowe, odzyskanie niepodległości, uroczyste .Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Za mieszkania służyły im ziemianki lub domy bu.. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika frazeologicznego.. Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę.Wybierz z nich litery,które utworzą hasło-pojecie lub wyrażenie związane z rycerstwem.W razie potrzeby skorzystaj ze słownika frazeologicznego..

Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie.

2011-05-27 13:09:38; Uzupełnij związki frazeoogiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. 2010-10-01 14:19:50 Ułóż kilkuzdaniowy opis zycia i pracy mieszkańców pustyni.. Zapisz je w odpowiedniej formie.Uzupełnij teksty podanymi literami oznaczającymi spółgłoski miękkie Proszę to na jutro.. Wybierz w nich litery, które utworzą hasło- pojęcie lub…Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach w czasie Present .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę.. Wybierz w nich litery, które utworzą hasło-pojęcie ze słownika frazeologicznego!. Wstaw odpowiednie formy wraz z określającymi wyrazami według podanych wskazówek Wskazówki: darze ofiarnym • dziecięcej komnaty • dziwny warunek • głośny świergot pewnym momencie • piękną jaskółkę • pewnego razu grubą kotarą • małego królewicza • nową opiekunką Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami, które znajdują się poniżej.. Następnie ułóz z tych słów krzyżówkę.. - uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst2 Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami użytymi w odpowiedniej formie..

Informacje o książce.Uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie?

Grójec, Pogórze Karpackie, ziemniaki, Góra Kalwaria, buraki cukrowe , śliwki, Nizina Podlaska, truskawki;4.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.. 3 p. zadanie, koleżanka, ocena, mama, pomoc, rozwiązanie Tomek otrzymał ostatnio słabą (_____) _____ ze sprawdzianu.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. - Uzupełnij tekst.. odwaga, klęska, niezwykły, przestroga, ograniczenie, bezmyślność, pragnienie .Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.. Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę .. wykorzystaj zamieszczone nizej wyrazy , stosując je w odpowiedniej formie .Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednej formie gramatycznej wyrazy podane poniżej.. Wykorzystaj słownictwo zamieszczone w ramce.. 2010-10-01 14:19:50 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie .. Książki Q&A Premium.. 2011 .Uzupełnij związki frazeoogiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie i - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Damian 15 maja 2018 @Gość Dzień dobry, s posób rozwiązania jest przedstawiony na naszej stronie.. 123 lata, groby żołnierskie, 100 lat, Warszawa, wystawy historyczne, polskie flagi,Zad 1 uzupełnij zadania wyrazami z ramki, użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej..

Zapisz je w odpowiedniej formie.

W ramce jest o jedno słowo za dużo.. Aby go zobaczyć, należy wykupić konto premium tutaj: Link Pozdrawiam!. Następnie ułóz z tych słów krzyżówkę.. Wyrazy które trzeba dopasować: brzozowy, chata, chłop, chłostać, higiena, hodowlany, osada, Tekst: Słowianie żyli w niedużych_____.. Question from @Ma48484 - Szkoła podstawowa - Polski .. Rozwiąż rebusy i Uzupełnij związki wyrazowe odgadniętymi wyrazami w odpowiedniej formie .. 0 Replies .. Wybierz w nich litery, które utworzą hasło- pojęcie lub wyrażenie związane z rycerstwem.Wyrazy uz1.Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. Pamiętaj o regule ortograficznej.. Zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej.. Logowanie .. Czasowniki w nawiasach zapisz w odpowiedniej formie: .Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt