Dokończ zdanie na podstawie

Pobierz

B. pojazd X.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 2009-12-31 12:43:33 Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcjach geografii 2009-11-02 17:26:266 Na rysunku przedstawiono wykresy zależności prędkości od czasu dla czterech pojazdów: X, Y, W i Z.. 3. stosowanie przemocy.Dokończ zdanie.Na podstawie tekstu"Artysta" Sławomira Mrożka.. Przedstawione w tekście postulaty pochodzą z programu ludowców skupionych w: A. PSL.. Mediana liczb jest równa A) 5 B) 4 C) 6 D) 3 .. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważ A. nie podpisał kontraktu z Metro Goldwyn Meyer.. NAZWA JEZIORA : POWIERZCHNIA (KM2): PAS RZEŹBY TERENU: 1.. Wybierz właściwą odpowiedz spośród podanych.. D. przebiegłość.. W wypowiedzeniu W kanonach literatury światowej "Quo vadis" jest jedyną książką, która reprezentuje literaturę .3 Dokończ zdanie.. B) uczciwość.Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. [SIÓDMA KLASA] Dokończ zdanie na podstawie tekstu.. Jedną z przyczyn częstego występowania osuwisk w Karpatach jest duże nachylenie stoków, sprzyjające niestabilności gruntu i − w konsekwencji − ruchowi skał w dół stoku.Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.. Zadanie.. (tekst w zalaczniku) Przedstawiciele organizacji skupionych w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych stronnictw niepodległościowych byli zwolennikami orientacji A. Proaustriackiej B. Prorosyjskiej ponieważ zakładali 1. przeprowadzenie powstania narodowego w zaborze pruskim i austriackim.Dokończ zdanie na podstawie mapy..

Dokończ zdanie.

A) Egiptu - B) Maroka -Dokończ zdanie na podstawie tekstu.. Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.-3. .. Dokończ zdanie.. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest.. 2.Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. TEKST: Obwieszczenie z 24 kwietnia 1848r.. Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź.. Podnóża masywu Kilimandżaro porasta przedstawiona na fotografii formacja roślinna złożona zDokończ zdanie.. Na podstawie wykresów można stwierdzić, że z największym przyspieszeniem poruszał się A. pojazd Z.. Zadanie 13 (1 pkt)Na podstawie: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. Zadanie 8.. [>>>1<<<] [>>>2<<<] [>>>3<<<] [>>>4<<<] Demilitaryzacja.. Dokończ zdanie.. W tekście opisano uwarunkowania i cechy sieci osadniczej.. Najdłuższa rzeka w Polsce to ………………………………………………… EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASA 1SP, zagadnienia egzaminacyjne.Dokończ zdania na podstawie tekstu źródłowego.. Odpowiedź Guest.. Wybierz właściwą.. Dokończ zdanie.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. / 1 pkt)Dokoncz zdania na podstawie taśmy chronologicznej.. B. skromność..

... Dokończ zdanie.

Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1, 2 lub 3.. Szkoła - zapytaj eksperta (1104) Szkoła - zapytaj eksperta (1104) Wszystkie (1104) Język angielski (725) Język polski (175) Matematyka .Zadanie wykonaj na podstawie poniższej fotografii, na której przedstawiono podnóża masywu wulkanicznego Kilimandżaro.. 2. szukanie ratunku poza miastem.. Na podstawie fragmentu tekstu można wnioskować, że cechą, która w najmniejszym stopniu charakteryzuje Klapaucjusza, jestDokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Na podstawie atlasu geograficznego wpisz do tabeli nazwy pasów rzeźby terenu w których znajdują się największe polskie jeziora.. Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1., 2. albo 3.. Pytania .. Objęcie urzędu kanclerza.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.. Dokończ zdanie.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Wybierz odpowiedź.. Dokończ zdanie.. 1. podjęcie próby obalenia władzy Nerona.. B. powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ poniższe zdanie.. Jak zakończyła się bitwa nad.. Jaka była zasada funkcjonowania.. Jaką rolę odgrywała.Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1−3.. C. próżność.. Dokończ zdania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

... Na podstawie: .

A) Cała trasa miała długość 48 km.. C. została mu zaproponowana do odegrania rola tygrysa.Dokańczamy zdania: Ojciec Dżama-saj był cenionym budowniczym, dlatego często podróżował po świecie.. o czym świadczy dziedziczeniu tronu króla polskiego przez 2. postanowienie oDokończ zdanie.. Królestwa Polskiego, bez względu na status społeczny.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Partia polityczna, której postulaty przedstawiano w tekście .Artysta.. B. przyjaciele przeszkadzali mu w trakcie rozmowy z dyrektorem cyrku.. Średniowiecze, Warszawa 1998.. Autor tekstu jest nastawiony do husarii pozytywnie / negatywnie, gdyż pisze on, że "husaria to najpiękniejsza jazda w Europie przez wybór ludzi, piękne konie, wspaniałość stroju i dzielność broni".Działania przedstawione na fotografii prowadziły do B. podniesienia poziomu edukacji w Polsce, ponieważ 3. ich celem była likwidacja analfabetyzmu.Dokończ zdanie.. Przez Adolfa Hitlera.. Z analizy obu map wynika, że pomiędzy panowaniem Bolesława Krzywoustego a panowaniem Kazimierza Wielkiego A. sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie.. Dziewczynka mocno machała wachlarzem, ale nie przegoniła mgły.. Podkreśl nazwy jezior leżących na Pojezierzu Mazurskim, a następnie uzupełnij zdania.. Zadanie.. Ojciec wrócił do domu mimo mgły, ponieważ tęsknił za swoją córką..

(0-1) Dokończ zdanie.

C. pojazd W.. 2016-03-15 12:02:04 Dokończ Zdania .. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A. uczciwość B. skromność C. próżność D. przebiegłość 7.. Z tekstu wynika, że Cześnik chce wysłać Papkina do swej wybranki, ponieważ .. Wyjaśnij na podstawie całego utworu Aleksandra Fredry, dlaczego Papkin przyjmujeZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Dokończ zdania na podstawie tekstu ''Masełkowy zięc'' Kl.6.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. wszelkie robocizny i inne z dawniejszego stosunku poddańczego wynikłe daniny [.]. [chłopskie], znoszą się za wynagrodzeniem w swoim czasie wymierzyć się mającym na koszt Rządu.Na podstawie zdobytych wiadomości na katechezie, uzupełnij "mapę myśli".. Wybierz odpowiedź A albo B jej uzasadnienie 1 2 lub 3.. Podpisanie.. A. bezkarności, B. bezradności, czego skutkiem było.. Sławomira Mrożka.. Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1., 2. albo 3.. Cytowane przepisy prawne pochodzą z Konstytucji równości wszystkich obywateli wobec prawa 1.. Zadanie 4.. Reszta pytania w załączeniu.Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego wybierz odpowiedź a albo b i jej uzasadnienie jeden dwa lub trzy tekst dotyczy programu środowiska politycznego nazywanego białym czerwonym ponieważ.. Zaznacz odpowiedzi.. Gdzie jest taki inny kraj, w którym.. Jak rozwijała się .. D. pojazd Y.. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A. uczciwość.. B) Zawodnik przebiegł 10 km.. Zadanie 3.. Kierowca widzi w lusterkach jadące za nim samochody dzięki zjawisku .. Na podstawie powyższego rysunku A. można stwierdzić, że prędkość światła w wodzie i powietrzu jest taka sama.Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja.. wypisz nazwy najważniejszych instytucji nadzorujących przestrzegania prawa we współczesnej Polsce.Dokończ zdanie na podstawie tekstu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. ,,noc.Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt