Przeczytaj tekst uzupełnij w zeszycie każdą lukę 1 5 jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. Uwaga!Przeczytaj opis zdjęcia w zeszycie Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. 2012-04-19 15:53:03 Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. 2012-06-13 14:48:16 Przeczytaj tekst i uzupełnij luki , używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie (angielski) 2011-11-30 15:54:35Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (6.1-6.5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.| they.. Uwaga!. WYRAZY: danger, begin, invent, find, trainer, new1 Uzupełnij tekst słowami związanymi z przestrzenią kosmiczną.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Zadanie 6.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Zadanie 1.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. 2010-10-01 14:19:50 Uzupełnij zdania, wpisując podane wyrazy 2010-04-13 20:13:39Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zadanie 7.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. WHAT A TEAM!Uzupełnij dialog.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. It's getting late.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ Answer oli4491 October 2020 | 0 RepliesPrzeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom..

Uwaga!Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.

make happen friend think perform plantW każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-3) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) odpowiedni wyraz z ramki we właściwej formie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). (1) _____ exciting!. 2012-04-19 15:53:03 Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednej formie gramatycznej wyrazy podane poniżej .. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. It's on the 2).. floor of a modern building in the centre of town.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę ( 7.1.-7.6.)

Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Zadanie 2. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (0-5) Przeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadawajcie sobie pytania na zmianę i odpowiadajcie na nie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.)

Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zadanie: 1 2. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Question from @Stanisłafkefasa - Gimnazjum - Język angielski Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. (2,5 pkt) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wymagana jest pełna poprawność .Przeczytaj pary zdań 1-5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt