Utwórz zdania i zapisz je w zeszycie wykorzystaj podane informacje

Pobierz

Wykorzystaj przy tym podane informacje następnie zadaj te pytania koledze z ławki.. Klasa 2 Polski.. Ułóż i zapisz w zeszycie przedmiotowym krótki dialog na temat wyjścia do kina lub teatru.. Zapisz w zeszycie zdania z rozsypanki zdaniowej znajdującej się w karcie pracy.. Wykonaj zadanie 2 ze str. 80 w podr.. Wieczorami zaś - przy kubku dobrej kawy - zagłębiam się w niemieckiej literaturze współczesnej.. wykorzystaj wszystkie podane wyrazy : Ślimak, ćma, strumień, jeleń, struś i źrebak.. Przeczytaj zdania z zadania 6- podręcznik s. 41, zastanów się jakie znaki postawimy na końcu zdań.. Na poniedziałek - znajdź i przeczytaj w wybranym źródle, samodzielnie lub z pomocą rodzica, legendę o Czechu, Lechu i Rusie.W zadaniu 15/ 213 nie pisz całej rozprawki, tylko wybierz wybrany cytat i zapisz go w zeszycie.. Przeczytaj tekst ze str. 212.Wymów wyrazy zeszyt, lekcja, kolega.. Plan zajęć - tu znajdziesz plan, który pomoże Ci zorganizować naukę zdalną czyli umożliwi Ci równomierne rozłożenie wykonywania zadań z poszczególnych przedmiotów w ciągu tygodnia.. Niemiecki.. 2 - ułóż jak najwięcej wyrazów z liter tworzących hasło o Biskupinie i zapisz je w zeszycie.. wg Klasa1b1.Zadanie: Podziel kartkę w zeszycie na 3 kolumny (liryka, epika, dramat) i wpisz poniższe informacje w odpowiednie rubryki tabeli: 3.. Zapisz w zeszycie informacje z ramki dotyczące spójnika /tylko definicję , bez przykładów/ 3..

Utwórz zdania i zapisz je w zeszycie przedmiotowym.

Wykonaj ćwiczenie 2 str. 115 w zeszycie ćwiczeń.. Zapisz w zeszycie słownie podane liczby z zad.1 str.22.. Dnia 08.06 napiszesz sprawdzian wiadomości z .Ułóż zdania z następującymi wyrażeniami i zapisz je w zeszycie niewielki domek, nieśmiała dziewczynka, niemądre zachowanie, niestaranne pismo czekam do 17: 40 lub dalejWykonaj zadanie 5 z podręcznika s. 41, ułożone zdania zapisz w zeszycie.. Klasa 2 Polski.. 6.6 Przepisz podane zdania, używając pełnej formy czasownika to be.. Uzupełnij zdania, wpisując w luki właściwą formę czasownika to be.. 1.Zapisz w zeszycie lektur informacje o autorce powieści Francesce Elizie Hodgson Burnett(zwróć szczególną uwagę jakie utwory napisała, kiedy powstała książka ,, Tajemniczy…zapisz w zeszycie informację z ramki : W wyrazie pszczoła po p piszemy sz .. Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Ortografia Polski wyrazy z rz. ułóż wyrazy z sylab Porządkowanie.. Nie pójdę dziś do szkoły 2. Podaj mi książkę .. 2011-11-08 20:16:28; Zapisz zdania pojedyncze rozwinięte których podmiotami będą podane wyrażenia: 2010-03-11 17:07:38Zadanie 1.. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej i zapisz zdania w zeszycie.. zapisz w zeszycie w kratkę : 15 minut to kwadrans; wykonaj zadanie 1 i 2 , str. 33 .Meine Deutschtour 1, Zeszyt ćwiczeń ..

Utwórz zdania i zapisz je w zeszycie.

Klasy - tu znajdziesz szczegółowe zadania, lekcje z poszczególnych przedmiotów.Klasa 1. wg Wojcieszek.. Akcentuj poprawnie.. Wykorzystaj podane informacje.Z góry dzięki :)) Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Utwórz zdania rozkazujące i zapisz je w zeszycie - zadanie 6, str. 93.. - Uczniowie jedzą w Polsce zupę pomidorową z r Odpowiedź na zadanie z Meine Deutschtour 7Czy ktoś mi pomoże w kolorowance ze środków stylistycznych?. Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np.Odyseusz myślał*, że za kilka tygodni* wróci do domu.. Zapisz w zeszycie powstałe w ten sposób zdania złożone.. Prywatnie zajmuję się rzeźbą oraz fotografią.. 1. nos - 2. palec u ręki - .. • najważniejsze informacje o Kolonii • karnawał w Kolonii.. W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np.(1)Odyseusz myślał*, (2)że za kilka tygodni .Dopasuj do siebie podane zdania składowe i połącz je za pomocą wybranych z ramki spójników.. Łatwe.. Ten wyraz to wyjątek; ułóż zdania z rozsypanki i zapisz je obok odpowiednich zdjęć - ćwicz.. Wykonuj zadania spokojnie, jendo po drugim.Znajdź je, zaznacz i wpisz odpowiednio z rodzajnikiem określonym.. Praca domowa - K.p. ćw.. Andrzej będzie trenował piłkę ręczną.. Wykonaj zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach s. 38.Zdanie pojedyncze to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np.Prometeusz stworzył człowieka..

Samodzielnie wykonaj w zeszycie zad.4 str.23.

Chętnie obejrzę film.. Z poniższego zdania wypisz nazwy zwierząt.Informacje - tu znajdziesz ogólne informacje o sposobie i trybie nauki zdalnej oraz o zasadach oceniania.. Zadania - udostępnię Wam w czasie naszej wideokonferencji.. Zapisz je w kolejności alfabetycznej w .1.. Uzupełnij podanymi informacjami dialog w zeszycie.. b) Wybierz dwa wyrażenia, ułóż z nimi zdania, zapisz w zeszycie.. Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.. d3V1 Nie rzucać słów na wiatr.. Wykonaj karte pracy.. Wykonaj ćwicz.. Porządkowanie.. Rozmawianie na lekcji podczas, gdy nauczyciel tłumaczy ważną rzecz i uczniowie go nie słuchają to rzucanie słów na wiatrPROSZE SZYBKO DAM NAJ Utwórz 5 pytań i zanotuj je w zeszycie.. Ułóż z sylab wyrazy Połącz w pary.. Wspólnie z mamą pobaw się w odgadywanie liczb zad.2 i 3 str.23.. 8 Rozdział Temat Słownictwo i komunikacja .. L3 wyrażanie zdania na temat kupowania2.. 2021-12-06 19:08:41 Jakie jest znaczenie dosłowne i metaforyczne przysłowia "wyskoczyć jak filip z konopii" 2021-11-23 19:49:39 Rozprawka udowodnij że jacek spolica był prawdziwym patriotą i bohaterewołajm od się do lektury 2021-11-22 18:58:56; Napisać artykuł na temat korona wirusa 2021-11-22 16:26:48Zapisz w zeszycie informacje na temat zastosowania metali w życiu codziennym.. Postaraj się, aby nazwy roślin i zwierzęt kojarzyły się z wiosną..

Ułóż i zapisz w zeszycie krótką historyjkę pasującą do ilustracji.

Otwórz podręcznik mat.-przyr.. Kwadrans - odczytywanie wskazań zegarów.. Zadanie domowe: Wykonaj w zeszycie ćwiczeń następujące zadania: 1, 2 i 3, str. 78 oraz 5, str. 79.. 21 kwietnia (wtorek) 1.. Prześlij do sprawdzenia (do 19.05.).. Przeczytaj słowa z ramki.. Następnie podaj argument i kontrargument.. ( reszta zdań !Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.. Zdradziłeś mój sekret.. 6 , str. 78 ( zeszyt ćwiczeń ) 4.. Klasa 1. rz po spółgłosce d, t, b, p Sortowanie według grup.. a) Dobierz prawidłowe odpowiedzi.. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.. Wybierz dwa wyrazy z każdej grupy i ułóż z nimi zdania.. Z podanych liter ułóż wyrazy z "rz" niewymiennym.. wg Kozlowskamaria7.. Prześlij zdjęcie swojej dzisiejszej pracy.. klasa 2a poniedziałek 30.03 Porządkowanie.. Postaraj się przeczytać zdania jeszcze raz z odpowiednią intonacją.. Zeszyt ćwiczeń .. Ułóż z nimi zdania.. Wyraź po niemiecku informacje podane w zdaniach, tworząc tryb rozkazujący do zadania 7, str. 93.Ułóż zdania i zapisz je w zeszycie.. pl) i zapisz brakujące wyrazy.. szuka wiatru w polu.. 2012-01-14 14:30:39; Podane rzeczowniki zapisz w zeszycie w D.,C.lub Ms. 7 Henry opisuje zdjęcia swojej rodziny.. Posłuchaj nagrania 52 (do cwiczenia.. Wykonaj ćwicz.. Zadanie 2.. Zapisz je do słowniczka i zapamiętaj.. Zadania przesyłają do sprawdzenia uczniowie mający w dzienniku nr: kl. VIIIa - 4, 12, 13/ kl. VIIIb - 1,2,3,4,12.. Podziel podane wyrazy na litery, głoski i sylaby.. Do każdej z trzech rubryk wpisz po 2 przykłady znanych ci utworów literackich oraz ich autorów.. wg Nauczycielzpasja.. Napisz w zeszycie liczby, o których mówią dzieci z zad.4 str.22.. Question from @JuluniaP - Szkoła podstawowa - Język niemiecki2.. Możesz przesłać tylko słowa, którymi uzupełnił .Dopisz do tabelki po trzy nazwy roślin i trzy nazwy zwierząt.. Podziękuj .Ułóż zdania w których wykorzystasz dwa powiedzenia zapisz zdania w zeszycie nie rzucać słów na wiatr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt