Konspekt lekcji z angielskiego

Pobierz

Informacje wstępne o lekcji: Dzisiejsza lekcja jest drugą z cyklu poświęconego nazywaniu potraw.. Temat zajęć: Daily routine.. Gry i zabawy językowe w przedszkolu "rosną" razem z dziećmi: od zabaw sensomotorycznych .Przykładowe scenariusze zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - cykl tematyczny "My body.. Zapisanie słownictwa do zeszytu.. Głównym celem dzisiejszej lekcji jest dalsze utrwalanie .NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU - przykładowe scenariusze lekcji Autor: Mariola Bogucka Poniżej prezentujemy sześć scenariuszy przykładowych lekcji dla przedszkolaków w wieku trzech, czterech i pięciu lat.. Następnie nauczyciel prosi, by dzieci podskoczyly trzy razy, licząc przy tym do trzech po angielsku.. Jest toKONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat lekcji: Animal sounds Klasa/ wiek uczniów: 4-latki Cele: Dziecko: poznaje nazwy zwierząt mieszkających na wsi i próbuje je powtarzać słucha głosów zwierząt i rozpoznaje, do którego zwierzęcia należą Słownictwo: bunny, pig, dog, duck, cat Metody, techniki i formy pracyKonspekt lekcji z języka angielskiego przeprowadzonej w klasie 6 szkoły podstawowej.. Małgorzata Śliwka.. Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośredniaZakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim..

2.Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II.

Kinga Wermińska.. CZAS: 45 min.. Klasa 5 Temat: She was a singer.. Pysznica/Turbia.. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I z wykorzystaniem TIK Temat lekcji: Food - jedzenie Cele główne : - poznanie nazw produktów spożywczych - rozumienie ze słuchu - dwiczenie wymowy Cele operacyjne: Po skooczonych zajęciach uczeo potrafi: - wskazad ilustrację produktu, o której mówi nauczyciel, - nazwad wskazane potrawy,KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Daniłowicz Klasa: III a BS Tygodniowy wymiar godzin: 1 Poziom: A1 Czas: 45 min.. Wprowadzenie słownictwa: czasowniki wykorzystywane w mowie zależnej.KONSPEKT LEKCJI JĘZYK ANGIELSKI Koalas are cuter!. CEL OGÓLNY: Utrwalenie znanego Uczniom słownictwa z różnych dziedzin.Wzorcowe konspekty zajęć języka angielskiego.. Klasa 2a Szkoła Podstawowa Poziom: początkujący Cele ogólne: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z bloku tematycznego dzikie zwierzęta.Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele - e-book; Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Evolution Plus, wyd.. Cele operacyjne: Po lekcji uczeń:Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK, przeprowadzonej w klasie 8a w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im..

Temat lekcji: Food.

Na poprzednich zajęciach uczniowie poznali osiem nowych słów, ćwiczyli ich rozumienie ze słuchu i wymowę.. Temat: Nazwy zawodów, praca- utrwalenie słownictwa.. Poznawanie Kultury Stanów Zjednoczonych - innowacja pedagogiczna.. Szczegółowe: poznanie słownictwa związanego z czynnościami dnia codziennego w języku angielskim, Zapoznanie z celem lekcji, podanie i zapisanie tematu lekcji.. .angielsku: one, two, three i prosi, by dzieci policzyły razem z nim jeszcze raz.. KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SOSW w SANOKU DATA: 03.04.. Cele lekcji: - Uczeo zna angielskie nazwy popularnych zawodów oraz umie nazwad cechy,Konspekt zajęć z języka angielskiego.. Cele nauczania: Ogólne: reagowanie językowe, kształcenie umiejętności analizowania i wnioskowania, zastosowanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcaniekonspekt lekcji, karta hospitacji, arkusz samooceny .. uczniowie łączyli pytania z ankiety po angielsku z polskimi komentarzami, niektórzy odpowiadali po polsku.. 7.Title: Konspekty lekcji z języka angielskiego Author: Aga Last modified by: Edyta Maroszek Created Date: 3/12/2019 7:38:00 PM Company: AS Other titlesKonspekt lekcji języka angielskiego Nauczyciel: mgr Karolina Kowalska 1..

Marlena Niemczyk-HandzlikScenariusz lekcji z języka angielskiego.

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: Music time :) - the names of musical instruments.. Marynarki Wojennej RP w Wołominie Data: 10.06.2019r.. MIEJSCE: sala lekcyjna CZAS TRWANIA: 45 min.. Uzasadnienie wyboru tematu: Tematyka zajęć dotyka problemu jąkania się oraz radzenia sobie z taką dysfunkcją.. Zaprezentowanie pomieszczeń w szkole i miejsc w jej otoczeniu oraz ich nazw po angielsku.. Temat lekcji: Selected body idioms (head, leg and hair).Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy).. Użycie tablicy interaktywnej.. Podziękowanie za udział w zajęciach.. Macmillan dla klasy 6 szkoły podstawowej; Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem; Konspekt lekcji języka angielskiego opracowała: Anna Kiszkiel - Czytelniczka PortaluWprowadzenie do głównej części lekcji.. utrwalanie nazw poznanych na poprzedniej lekcji nazw przymiotników opisujących osoby i przedmioty .. flashcards karty z ilustracjami 4) oprogramowanie WithBoard - Interactive Classroom 5) Podręcznik Evolution Plus 3 - Macmillan .KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO z wykorzystani.. "Gry i zabawy spełniają aktywną i pozytywną rolę w. Geometric figures - konspekt lekcji matematyki w.. Projekt eTwinning "Our flowers made of stones" Polska oczami przedszkolaków; Konspekt lekcji języka angielskiego; Lekcja z wykorzystaniem metody CLIL i cyfrowych źr.KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ Temat: London and its attractions (TIK)..

LEKCJA: język angielski, konspekt na 2 jednostki lekcyjne.

Pomoce dydaktyczne: Laptop dla nauczyciela, smartfony z zainstalowaną aplikacją Kahoot dla uczniów, Cele lekcji: - Uczeń będzie posługiwał się nowym słownictwem ( zawody)Czas zajęć: 45 minut.. - Ona była piosenkarką.. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2.. Uczniowie piszą w parach zaproszenie na wybraną przez siebie imprezę.. Nauczyciel: Jolanta Obst Klasa: 4 b,c, grupa 13 Temat: Describing yourself.. Dzieci siadają w kółku , a nauczyciel ponownie powtarza im kolory kwiatów, które zostały już wylosowane z worka.KONSPEKT NR 1 Lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem smartfonów oraz aplikacji Kahoot.. Nauczyciel chodzi po klasie, koordynuje i pomaga.. Wymowa anglojęzycznych nazw własnych.. Tychy.. Czas trwania zajęć: 45 minut 5.. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45min 3.. Tematyka: A trip to London.PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat zajęć: "The monkey and the penguin" Nauczyciel: Anna Janiszewska Data: 13 luty 2015r.. W trakcie zadania starałam się zachęcać uczniów, by porozumiewali się po angielsku, ale nie zawsze odnosiło to pożądany skutek.. CELE LEKCJI: Cel główny: Zapoznanie uczniów z konstrukcją oraz zastosowaniem drugiego okresu warunkowego.. Gra kalambury- chętni uczniowie prezentują pomieszczenia w szkole, reszta klasyKONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Typ lekcji: Lekcja kulturowa Temat: Historia i tradycje Święta Dziękczynienia.Thanksgiving.Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii TIK (w szczególności platformy edukacyjnej Meridian) Klasa: II cT (technik usług fryzjerskich) Data: 11.03.2021 Nauczyciel prowadzący: Marek Potempa Temat: Angielskie nazwy niektórych europejskich państw i miast.. Przypominają sobie nazwy narodowości, oraz rozmawiają na temat różnic kulturowych.. Uczniowie poznają zwroty związane z pisaniem zaproszenia.. Na koniec lekcji nauczyciel składa uczniom życzenia świąteczne "Merry Christmas and a Happy New Year.". Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym konspektem zajęć z języka angielskiego, opracowanym przez jednego z współpracujących z nami nauczycieli języka angielskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt