Napisz za pomocą listy kroków algorytm gotowania jajka

Pobierz

1 Lista kroków charakteryzuje si ę tym, Ŝe ka Ŝdy wiersz opisuj ący pojedynczy krokPochyl je i podkreśl litere "z".c) W trzecim akapicie wypisz wyrazy z ,,".. Etapy rozwiązywania problemów: Sformułowanie zadania.. Napisz program na podstawie listy kroków z przykładu 3. i schematu blokowego przedstawionego na rysunku 2.. Jeśli D t < 3 min., to przejdź do kroku 3.. Jeżeli czynność się nie powiodła wróć do punktu 1 w przeciwnym razie przejdź do punktu 6.. Otwórz paczkę z budyniem.. Zanotuj czas początkowy t0.. Krok 5.. Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu.. Oblicz D t = t - t 0.. Oblicz t-gotowania = t - t-0.Krok 5.. 2.Podaj date urodzenia.. Określenie celu, czyli wyniku.. schematów blokowych.. Powyższy algorytm możemy zapisać również za pomocą listy kroków pomijając słowo krok: Rozwiązanie 2b. Lista kroków: 1.. Wprowadź liczby danych: n i m. Zmiennej i przypisz wartość jeden: i = 1.. Krok 6.. Ustaw je jeden pod drugim, stosującmiękki enter, i wyróżnij za pomocą Pogrubienia.. Zanotuj czas początkowy t 0.. Napisz cos od siebie.. Przetestuj program dla wybranych danych.Za pomocą schematów blokowych łatwiej jest wizualizować działanie algorytmu.. Pobierz pierwszą liczbę.. 3.Podaj bierzacy rok.. Krok 2.. Jeśli t-gotowania < 3 min., to przejdź do kroku 3.. 5.Wyswietl Wynik.. Zapisz za pomocą listy kroków, schematu blokowego oraz programu w języku C++Algorytm, który wyświetla na ekranie monitora średnią arytmetyczną trzech liczb całkowitych a, b, c, przy czym wartości liczb a, b, c są podawane w trakcie działania algorytmu.Algorytm gotowania jajka na miękko..

Przedstaw w postaci listy algorytm mycia zębów.

Krok 3.. Czekam aż woda się zagotuje.. Ostrożnie wylewam wodę z garnka.. min = b. Przejdź do kroku 5.Lista kroków: Krok 1.. Lista kroków pozwała dokładnie zdefiniować cały algorytm.. Krok 2.. Dokładnie 8 minut.. Jeszcze za to punkty dostajesz.Lista (zob.. Jeśli i jest większe od n, przejdź do kroku 4; w przeciwnym wypadku: zmiennej j przypisz wartość jeden: j = 1; jeśli j jest większe od m : przejdź do nowego wiersza;Jajka na twardo - przepis: Do garnka nalewam wodę.. Mówimy wówczas, że algorytm jest opisany za pomocą listy kroków (ciągu kroków).. Krok 4.. Analiza poprawności .Każdy algorytm składa się bowiem ze struktur sterujących, czyli kolejnych instrukcji, po wykonaniu których uda się rozwiązać rozważany przez nas problem.. Dodaj liczby do siebie.. min = b, wyprowadź wynik .. Wyjmij jajko z gotującej się wody.. Zadanie2.1.. Oczytaj czas aktualny t. Krok 4.. Na liście kroków każda operacja, którą należy wykonać, jest zapisywana w postaci numerowanego kroku.. Z bloku START wychodzi tylko jedna droga, do bloku STOP wchodzi co najmniej jedno połączenie.Dany jest schemat blokowy algorytmu.. Napisz algorytm w postaci listy kroków i schematu blokowego, informujący czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza bądź równa zero.tina19952 non-sto przepisujesz!.

6.Opis algorytmu za pomocą listy kroków .

Schemat blokowy.1) lista kroków 2) pseudoj ęzyk (pseudokod) 3) graficzna prezentacja za pomoc ą schematu blokowego 4) zapis w danym j ęzyku programowania Zadanie : znale źć średni ą arytmetyczn ą dwóch liczb rzeczywistych Ad.. Jeśli równy 3 min lub większy niż 3 minuty - Wyjmij jajko z gotującej się wody.. Jeśli tak, to podstaw .. Zakończ algorytm.. Jeśli D t < 3 min., to przejdź do kroku 3.. Krok 5.. Ty uwzględniłaś również brak kubka w szafce itp. myślę że nie potrzebnie.. Miałaś uwzględnić pełny/pusty czajnik, brak zapałek lub zapalniczki i brak herbaty.. Sprawdź, czy .. Zadanie1.. Schemat blokowy2.. Jeśli a < b, to podstaw min = a, wyprowadź wynik min = a. Przejdź do kroku 5. języków programowania.. Krok 2.. Elementy schematu blokowego Przykład schematu blokowego Zapisz algorytm gotowania jajek I grupa: SŁOWNY II grupa: LISTA KROKÓW III grupa: SCHEMAT BLOKOWY Odp.Lista kroków: Zacznij algorytm.. wizyty u Przedmiot: Informatyka / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Ruby03 13.11.2010 (00:24)Schemat blokowy, algorytm warunkowy iteracyjny (technika algorytmiczna.. Krok 1.. Krok 3.. Można je przedstawić na kilka sposobów za pomocą: listy kroków.. Wlewam na jej miejsce zimną wodę, aby lekko schłodzić jajka i zatrzymać proces gotowania.W moich wpisach pojęcie - algorytm pojawiało się już wiele razy.. Zanotuj czas .2..

Lista kroków; Algorytm gotowania jajka na miękko Krok 1.

Zapis taki polega na podaniu kolejnych wykonywanych operacji .Zanotuj czas początkowy t-0.Krok 3.. Skompiluj i uruchom program.. Krok 6.. W ciele pętli zmienną skonwertowaną na liczbę całkowitą dodajemy do nowej listy za pomocą .Tak samo postępujemy tworząc algorytm.. 2) RODZAJE ALGORYTMÓW : - LINIOWE :Napisz program na podstawie listy kroków i schematu blokowego utworzonego w zadaniu 1.. Oblicz D t = t - t0.. Bloki START i STOP wskazują początek i koniec każdego algorytmu.. Od razu widać, co prowadzi do czego, nie ma więc problemu z np. źle ustawionymi lub brakiem wcięć kodu programu.. z życia codziennego).. SCHEMAT BLOKOWY - polega na graficznym przedstawieniu każdego z etapów działania.. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 3.. Pobierz paczkę z budyniem.. A jak nei umisz to nei rozwiazuj zadania!. Krok 2.. Oczytaj czas aktualny t.Krok 4.. Określenie danych wejściowych.. Wynik sumowania podziel przez 2.. Wkładam jajka i wstawiam na gaz.. Podsumowanie.. pseudokodu - kodu podobnego do języka programowania.. Pobierz drugą liczbę.. Wyświetl wynik.. Napisz algorytm w postaci schematu blokowego i pseudokodu, zwracający wartość bezwzględną liczby podanej przez użytkownika.. Napisz algorytm w postaci listy kroków i pseudokodu, wyliczający pole kwadratu o boku podanym przez użytkownika.. Wiele razy przedstawiałem gotowe algorytmy rozwiązujące jakiś problem informatyczny, ale doszedłem do wniosku, że nie każdy młody, chcący nauczyć się algorytmiki i algorytmicznego podejścia do programowania, człowiek wie czym właściwie jest algorytm oraz jakie są sposoby zapisywania algorytmów.wygląd i rodzaj skrzynek (bloków) umożliwiających graficzną prezentację algorytm Przedmiot: Informatyka / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: iwona208 19.5.2010 (22:25) algorytm graficzny gotowania jajka , grzania czy gotowania budyniu ..

Schematy algorytmów.

Włóż jajko do gotującej się wody.. Zmień kolor litery .6" nazielonyUtwórz nowy dokument i zapisz w nim tytuł: "Przepis na koktajl truskawkowy"Bardzo szczegółowy ten algorytm.. Napisz algorytm w postaci listy kroków i schematu blokowego, informujący czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza .Sposoby zapisu algorytmów.. Do przeglądania takich sekwencji używa się pętli for.. Włóż jajko do gotującej się wody.. Pobierz pierwszą liczbę.. Wsyp zawartość budyniu do: "naczynie".. Oczytaj czas aktualny t. 4.. Przedstawienie algorytmu w postaci: opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego, języka programowania.. Od momentu zagotowania się wody, jajka powinny się gotować 8 minut.. W bloku operacyjnym (instrukcyjnym) umieszcza się polecenia do wykonania (instrukcje) - podstawienie, obliczenie, wprowadzenie wartości.. Wprowadź dwie liczby całkowite a i b. Przejdź do kroku 2. lista) to sekwencja uporządkowanych danych, np. ['3', '4', '5'].. Pętla for zmienna in sekwencja odczytuje kolejne elementy sekwencji i udostępnia je w zmiennej.. Przykład, lista kroków jakie należy wykonać podczas gotowania jajka na miękko: Krok 1.. Zakończ algorytm.. To jest tresc mojego autorstwa i ma byc prawo uzywana do celow prywatnych ale jako pomoc w zadaniu a ty jak chcesz komus pomoc to nei zzynaj czyichs słow!. 2.Lista krokow: 1.Rozpocznij program.. LISTA KROKÓW.. Poszczególne elementy schematu łączy się za pomocą strzałek.SP w Piotrowicach Strona Główna » Koła zainteresowań » Konkurs informatyczny » Algorytmy » Proste algorytmy Poprzedni temat «» Następny temat Proste algorytmyKolejność punktów nie może być przypadkowa - musi być zgodna z działaniem algorytmu.. Włóż jajko do gotującej się wody.. Sposób rozwiązania zadania, czyli algorytm, można podać w kilku punktach.. Zadanie nr 10 Napisz algorytm za pomoc ą pseudoj ęzyka i schematów blokowych.W moich wpisach pojęcie - algorytm pojawiało się już wiele razy.. 4.Odejmij od bierzacego roku date urodzenia.. Zakończ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt