Uzupełnij luki w tekście pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane

Pobierz

W roku 1979 (czerwiec) odbył on swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny.Klasa 2 Klasa 3 Polski.. Pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane .. -zapraszam na wakacje -limit słów od 50 do 150 daje naj i z góry dziękuje .. na podstawie przykładów z ćwiczenia 1 uzupełnij notatkę.. Napisz kilka zdań związanych z hasłem.Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.. Ułożyć i zapisać w zeszycie 4 zdania z wyrazami z "rz" wymiennym zapisanymi na lekcji.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Często bywa tak, że podczas czytania rozwiązanie nasuwa się automatycznie, ponieważ znamy i stosujemy bardzo wiele stałych połączeń wyrazowych.3 Uzupełnij luki w tekście brakującymi wyrazami.. 16 października roku 1978 pierwszy raz Polak Karol Wojtyła został wybrany na papieża.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją .. pls zrobcie nie chce mieć znowu Kary xd jak nie rozumiecie zad1 to zobaczcie na .Students progress at their own pace and you see a leaderboard and live results.Zadanie: uzupełnij luki w zadaniach odpowiednimi wyrazami, które zostały zapisane poniżej pamiętaj, że wyrazów jest więcej niż pustych miejsc salomon Rozwiązanie: pierwszym patriarcha żydów był abraham dawna nazwa palestyny to kanaan państwo żydowskiePrzeczytaj tekst..

Uzupełnij luki w tekście pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.

Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją Answer.. Pierwsze litery brakujących słów zostały podane.. Pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.. Klasa 3 Angielski Bugs Team 3 Macmillan.. Pierwsze litery zostały podane.. Jako głowa Kościoła katolickiego przyjął imię Jan Paweł II .. Julie met us at the airport with her dad.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-7.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Praca domowa na 18 II.. Pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.. Question from @PiórnikTalerz - Szkoła podstawowa - Język angielski3 Uzupełnij luki w tekście.. Zakreśl literę A, B albo C.. 3 Roger is rather n -mUzupełnij luki w zdaniach.. Brakujące słowo.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Pierwsze i ostatnie litery brakujących .3 Uzupełnij luki w tekście.. Uzupełnij luki w tekście pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.. Wpisz odpowiednią literę (A-N) obok numeru luki.Niektóre litery brakujących wyrazów zostały podane.. She is a1 Uzupełnij każdą lukę jednym słowem.. Przeczytaj cały tekst i spróbuj domyślić się, jakie słowa powinny znaleźć się w lukach.. wg Mszczesiak..

Pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. She is aZaznacz poprawneopcj.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba .Nauczyć się czytania tekstu "W królestwie książek" na str. 16, 17.. Pomieszczenie, w którym mieszka samochód.. 4 .Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami .3 Uzupełnij luki w tekście.. Przepisać w kolejności rosnącej liczby dwucyfrowe zapisane na lekcji.. Of course, I am occasionally ill.3 Uzupełnij luki w tekście.. Zwierzęta - luki w zdaniach Brakujące słowo.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast -jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, taka by otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Pierwsze litery brakujacych wyrazow zostala podana.. fracciones en la recta numerica 1 2 gatunki literackie o wiecenia góry w .Pierwsze litery zostały podane.. Uzupełnij luki w tekście.. Wybierz opcję: A, B lub C.Uzupełnij zdania 9.1-9.6 tak, aby miały sens, używając odpowiednich form słów w nawiasach.. Uwaga!. Pierwsze litery brakujących słów zostały podane.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. wg Kamilamiszczyk.. Zad w załączniku:))) .. Pierwsze i ostatnie litery brakujących wyrazów zostały podane.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uzupełnij luki w zdaniach Brakujące słowo.W poniższych zdaniach brakuje kilku wyrazów - w każdym zdaniu jednego Odgadnij je, a następnie z pierwszych liter odgadniętych wyrazów stwórz hasło..

Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.

Uwaga!Skoro zaś wjechał w triumfie do Krakowa i przez kler i lud został wspaniale przyjęty, dworzanie oskarżyli przed nim fałszywie niejakiego Marcina, zwanego Baryczką, wikariusza katedry krakowskiej, który w dzień św. Łukasza [18 października] został zasądzony i następnej nocy bez powodu utopiony w Wiśle.3 Uzupełnij luki w tekście.. Przeczytaj tekst.. Dodaj niezbędne słowa.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane Answer.. Wiosenne luki w zdaniach.. Question from @Kiciora86 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane Answer..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt