Test kompetencyjny do służby celno-skarbowej

Pobierz

• Trwa nabór do warmińsko-mazurskiej Służby Celno-Skarbowej.. Centralny zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "zespołem centralnym", określa termin przeprowadzenia testu …3) test sprawności fizycznej; 4) test psychologiczny i kompetencyjny; 5) rozmowa kwalifikacyjna; 6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w …Ponadto, do Służby Celno-Skarbowej nie zostanie przyjęta osoba, która współpracowała lub pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z …Wynagrodzenie w służbie celno-skarbowej W sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Finansów z …Członkowi korpusu służby cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu …Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, sprawności fizycznej, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna.. 6 Grudzień 2018. test wiedzy.. Platforma pomaga Wam w zdawaniu …Platforma internetowa, która zawiera symulator (testy do służby celnej / służby celno-skarbowej oraz testy multiselect), który ma za zadanie przygotować Cię do …Do postępowania nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "kandydatem", który w poprzednim postępowaniu z testu …w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej …4) test psychologiczny i kompetencyjny; 5) rozmowa kwalifikacyjna; 6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; 7) …test psychologiczny i kompetencyjny; rozmowa kwalifikacyjna; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; sprawdzenie w …test sprawności fizycznej, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby, test …W przypadku kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórce, w której są wykonywane czynności określone w art. 113-117, art. 118 ust..

Platforma pomaga Wam w zdawaniu do służby od blisko 10 lat!

test sprawności fizycznej.Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej: Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j.Na podania czekamy do 9 sierpnia 2021 r. Na kandydatów do służby czeka 50 wolnych stanowisk służbowych w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu.w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej …2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 115 oraz z 2017 r. poz. 909), które traci moc z dniem wejścia w ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt