Obliczanie czasu słonecznego na ziemi

Pobierz

Kilka słów wstępnych… Ziemia obraca się z zachodu na wschód.. 14⁰ x 4 minuty = 56 minut Południk 26⁰E leży na wschód od 12⁰E.Kąt padania promieni słonecznych mierzymy, stosując następujące wzory: h = (90° - szer. + 23°27' dla miejsc położonych na północ od zwrotnika Raka.. Zaznaczamy na rysunku Rzeszów (długość geograficzna 22° E) i wpisujemy godzinę 20:00 przy strefie, w której się znajduje.Wartość promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię Ziemi jest zmienna i zależy od czynników takich jak: odległość Ziemi od Słońca (eliptyczna orbita Natężenie promieniowania słonecznego w obliczeniach bilansu ciepła dla pomieszczeń 301Obliczanie długości geograficznej miejsca, na podstawie podanego czasu słonecznego na wybranych południkach geograficznych Obliczanie wysokości Słońca w momencie górowania (inaczej: kąta padania promieni słonecznych) w dniach 21 III, 23 IX, 22 VI, 22 XII Obliczanie odległości miedzy dwoma punktami leżącymi na tym samymNa mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi.. W ciągu 24 godzin obróci się o 360 0.. Obliczanie czasów miejscowych słonecznych i czasów strefowych.. Oblicz ile czasu .Czas słoneczny jest różny w danym momencie w różnych miejscach na Ziemi.. Powiem ci tak.. 1° = 4 minuty więc 15° = 1 h. I jeżeli w zadaniu masz polecenie oblicz, która jest godzina w Warszawie (20°E) jeśli w Krakowie (35°E) jest 12:00.Obliczamy go na podstawie górowania Słońca na danym południku..

Możemy więc obliczyć różnicę czasu słonecznego.

Położenie Ziemi w pozycjach peryhelium i aphelium wynika z. Zapamiętajmy więc, że: - pełny obrót Ziemi o 360 st. = 24 godz.,Rachuba czasu na Ziemi.. Oblicza się go według południków.. Ruch obrotowy polega na tym, że kula ziemska nieustannie obraca się wokół własnej osi.Odległość między Ziemią a Słońcem wynosi ok. 150 000 000 km — znając zatem (wyżej wspomnianą) prędkość światła, łatwo samemu obliczyć ile dokładnie czasu zajmie światłu przebycie tej odległości.. Zadanie 1.1.. Oblicz różnicę geograficzną między tymi miejscowościami.. która jest godzina według czasu słonecznego (miejscowego) w Warszawie (52°N;21°E) w chwili .Obliczając różnicę czasu słonecznego uwzględniamy zależność wynikającą z prędkości kątowej Ziemi.. Różnica wzniesień, którą musi pokonać to 500m.. Oznacza to, że w ciągu 4 minut Ziemia obraca się o jeden stopień.. Jako średnią dobę słoneczną określa się średni czas między kolejnymi górowaniami Słońca.. Godzina to 60 minut.Jeżeli południk, dla którego obliczamy czas słoneczny leży na zachód od południka, dla którego godzinę mamy podaną, wtedy odejmujemy różnicę w czasie, jeżeli na wschód to dodajemy.. Różnica w czasie pomiędzy sąsiednimi strefami to jedna godzina.. Co jeden ° stopień długości geograficznej MCS (miejscowy czas słoneczny) zmienia się o 4 minuty.Pamiętamy, że na obszarze całej strefy obowiązuje czas słoneczny południka środkowego..

Jak obliczyć różnicę czasu słonecznego dla dowolnych punktów na Ziemi.

Z tej zależności wynika identyczna różnica czasu słonecznego - według położenia punktów na określonej długości geograficznej.360° - 24h.. Zjawisko to związane jest w ruchem obrotowym (wirowym) Ziemi.. Zamieniamy minuty na godziny: 404 min: 60 = 6 h 44 min.rok gwiazdowy- jest to czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca na tle tych samych gwiazd, a dokładniej między przejściami Słońca przez ten sam punkt na ekliptyce.. Czas słoneczny Zadanie 13.. (0-1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe.. Oznacza to że w ciągu godziny Ziemia obróci się o 15 stopni.. + 1 h. Jeżeli jest godzina 11.15 według czasu uniwersalnego, to według czasu środkowoeuropejskiego jest 11.15 + 1 h = 12.15.. Wiedząc, że czas obrotu 360° wynosi 24 godziny (1440 minut), wiemy, że obrót o 15° trwa 1 godzinę (60 minut), a o 1° - 4 minuty.. W ten sposób otrzymamy czas słoneczny, jaki jest na 177°W, czyli godzinę 0.12. różnica czasu między Moskwą a Sydney wynosi 7h40', bo 152*-37* = 115* 15*-1h 115* - x x = 7h i zostaje reszty 10*(bo 7x15=105) 1*-4' 10*-x x=40' Różnica czasu 7h40' Sydney leży na wschód od Moskwy, więc jest tam później (Ziemia obraca sie z zachodu na wschód.Najwyższa wysokość Słońca nazywana jest południem c) obliczanie różnicy czasy słonecznego d) Czas strefowy - W celu zapobiegania niedogodności, na mocy umowy międzynarodowej z 1884 r., cała kula ziemska zostało podzielona na 24 pasy ciągnące się od bieguna do bieguna zwane strefami czasowymi e) Czas letni - W ostatnią .Wiemy też, że Ziemia obraca się w tempie 1 stopnia w 4 minuty..

Teraz należy obliczyć różnice czasu słonecznego między tymi miastami.

Jest on identyczny dla wszystkich miejscowości na Ziemi położonych wzdłuż tego samego południka.. Dla Ziemi trwa ok. 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 sekundy.Oznacza to, że od 12.00 należy odjąć 11 godzin i 48 minut.. Animacja prezentująca metodę obliczania różnicy czasu słonecznego pomiędzy miastami leżącymi na tej samej półkuli.W okresie letnim korzystamy z czasu środkowoeuropejskiego, oznacza to, że do czasu uniwersalnego dodajemy jedną godzinę (U.T.+1h), natomiast w okresie zimowym korzystamy z czasu wschodnioeuropejskiego i wtedy do czasu uniwersalnego dodajemy dwie godziny (U.T.+2h)Korzystając ze znanego tempa rozkładu pierwiastków promieniotwórczych (datowanie izotopowe), ustalono wiek niektórych ziemskich skał na miliardy lat, podczas gdy najstarsze skały pochodzące z naszego Układu Słonecznego datowane są na 4,6 miliarda lat.. Obliczenia • Obliczanie czasu słonecznego w Moskwie i Dakarze - w Lizbonie do górowania Słońca (do 12.00) pozostała 1 godz. 30 min, stąd w Lizbonie jest godzina: 12.00 - 1 godz. 30 min = 10:30Czas słoneczny miejscowy - czas słoneczny w danej miejscowości (lokalny).. Jeżeli podzielimy 360 0 na 24 godziny otrzymamy 15 0.. Pytania i odpowiedzi .Różnica czasu słonecznego między miejscowościami A i B wynosi 6 godzin 24 minuty.. Rozwiązania zadań..

- Aby obliczyć różnicę czasu słonecznego międz - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

Robimy tak ponieważ Ziemia obraca się z zachodu na wschód i Słońce góruje wcześniej na południkach położonych bardziej na wschód.Obliczenia opierają się czasie ruchu obrotowego Ziemi.. Obecność pola magnetycznego Ziemi nie ma tu znaczenia, nie oddziałuje ono ze (słonecznym) światłem.Obliczanie czasu słonecznego (miejscowego) i strefowego określonego miejsca na Ziemi na podstawie podanych długości geograficznych Określanie daty dla określonego miejsca na Ziemi w przypadku przekraczania linii zmiany daty .W W Nowym Jorku (41oN 74oW) jest wcześniejsza godzina czasu słonecznego niż w Warszawie (52oN 21oE), w Warszawie - wcześniejsza niż w Moskwie (56oN 37o30'E).. Biorąc pod uwagę podane informacje i wykorzystując własną wiedzę o ruchu obrotowym Ziemi, sformułuj prawidłowość dotyczącą zróżnicowania czasu słonecznego na Ziemi .. 22 grudnia.Na przykład czas środkowoeuropejski (czyli strefy pomiędzy południkami 7°30'E i 22°30'E ze środkowym południkiem 15°E) określa się jakoU.T.. W ten sposób można obliczyć czas każdej strefy na Ziemi.Czas słoneczny , to czas miejscowy.. którym może wyjść na szczyt góry wynosi 15cm.. - 23°27' dla miejsc położonych na południe od zwrotnika Raka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt